อีเมลล์
รหัสผ่าน
จดจำไว้ในระบบ
ลืมรหัสผ่าน ?
สินค้าท่องเที่ยวหลัก
สินค้าการท่องเที่ยวตามกระแส
ไลฟ์ไสตล์
สินค้าท่องเที่ยว
เปิดประตูอุษาคเนย์
"อุษาคเนย์" หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยประเทศไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ และติมอร์ตะวันออก บนผืนแผ่นดินนี้ปรากฎหลักฐานทางโบราณคดี
[ EN ] / [ TH(ขนาด : 11.31 MB)
 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสีเขียว รู้จัก สัมผัสจริง กับพื้นที่สีเขียวทั่วไทย
ในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่เป็นจำนวนมาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้คัดสรรสินค้าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ทั่วทั้ง ๕ ภูมิภาค เพื่อเป็นฐานข้อมูลสินค้า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้เกี่ย
[ EN ] / [ TH(ขนาด : 16.74 MB)
 
50 การท่องเที่ยวกึ่งการผจญภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น
การท่องเที่ยวเชิงกึ่งผจญภัย มีอยู่หลายรูปแบบในประเทศไทย ซึ่งแตกต่างและเหมาะสมกันไปตามประสบการณ์และความถนัดของคนในแต่ละวัย
[ EN ] / [ TH
 
ไลฟ์ไสตล์
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ชุดภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
ลำปาง (Lampang) เป็นจังหวัดที่มีอารยธรรมเก่าแก่ โดยพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ พัฒนาการต่อเนื่องมาจนถึงสมัยหริภุญไชย สมัยล้านนา สมัยปฏิรูปหัวเมืองทางเหนือ เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
[ EN ] / [ TH
 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี (SuratThani) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บนตอนกลางคาบสมุทรมลายู ทิศเหนือติดกับจังหวัดชุมพรและอ่าวไทย ทิศใต้ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ ทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง
[ EN ] / [ TH
 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสีเขียว รู้จัก สัมผัสจริง กับพื้นที่สีเขียวทั่วไทย
ในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่เป็นจำนวนมาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้คัดสรรสินค้าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ทั่วทั้ง ๕ ภูมิภาค เพื่อเป็นฐานข้อมูลสินค้า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้เกี่ย
[ EN ] / [ TH(ขนาด : 16.74 MB)
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-250-5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546 – 2553
โปรดเลือกภาษา :