อีเมลล์
รหัสผ่าน
จดจำไว้ในระบบ
ลืมรหัสผ่าน ?
สินค้าท่องเที่ยวหลัก
สินค้าการท่องเที่ยวตามกระแส
ไลฟ์ไสตล์
สินค้าท่องเที่ยว
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ (Buri Ram) เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ีสานใต้) ของไทย ชาวบุรีรัมย์เป็นผู้มีฝีมือเชิงศิลปะอยู่ในสายเลือดการแสดงออกปรากฏในรูปของงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม หัตถกรรม และงานประเพณีประจําปีที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงหลายงาน
[ EN ] / [ TH
 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Phra Nakhon Si Ayutthaya) ต้ังอยู่บนที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย เป็นดินแดนที่มีความรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการสถาปนาเป็นราชอาณาจักรอยุธยายาวนาน ถึง ๔๑๗ ปี
[ EN ] / [ TH
 
50 การท่องเที่ยวกึ่งการผจญภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น
การท่องเที่ยวเชิงกึ่งผจญภัย มีอยู่หลายรูปแบบในประเทศไทย ซึ่งแตกต่างและเหมาะสมกันไปตามประสบการณ์และความถนัดของคนในแต่ละวัย
[ EN ] / [ TH
 
ไลฟ์ไสตล์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ (Buri Ram) เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ีสานใต้) ของไทย ชาวบุรีรัมย์เป็นผู้มีฝีมือเชิงศิลปะอยู่ในสายเลือดการแสดงออกปรากฏในรูปของงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม หัตถกรรม และงานประเพณีประจําปีที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงหลายงาน
[ EN ] / [ TH
 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ชุดภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์ (Uttaradit) เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบน มีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบกว้างใหญ่ มีภูเขาโอบล้อมด้านเหนือเป็นรูปเกือกม้า มีแม่น้ำน่านไหลผ่านใจกลางพื้นท่ี จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในเขตรอยต่อของ ๓ วัฒนธรรม ได้แก่ ล้านนา ล้านช้าง และไทยกลาง
[ EN ] / [ TH
 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี (SuratThani) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บนตอนกลางคาบสมุทรมลายู ทิศเหนือติดกับจังหวัดชุมพรและอ่าวไทย ทิศใต้ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ ทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง
[ EN ] / [ TH
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-250-5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546 – 2553
โปรดเลือกภาษา :