อีเมลล์
รหัสผ่าน
จดจำไว้ในระบบ
ลืมรหัสผ่าน ?
สินค้าท่องเที่ยวหลัก
สินค้าการท่องเที่ยวตามกระแส
ไลฟ์ไสตล์
สินค้าท่องเที่ยว
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี (SuratThani) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บนตอนกลางคาบสมุทรมลายู ทิศเหนือติดกับจังหวัดชุมพรและอ่าวไทย ทิศใต้ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ ทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง
[ EN ] / [ TH
 
50 Great green Escape
หนังสือแนะนำและบอกเล่าความประทับใจกับแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวเหมาะสำหรับนักเดินทางหัวใจอนุรักษ์ ที่นอกจากจะได้พบเห็นความมหัศจรรย์ธรรมชาติอย่าง ทีลอซู น้ำตกใหญ่ท่ามกลางป่าเขียวชอุ่ม การลัดเลาะแก่งผาเพื่อค้นหาภาพเขียนสีที่ผาแต้ม ฯลฯ
[ EN ] / [ TH
 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ชุดภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย
สุโขทัย (Sukhothai) เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงแผ่นดิน ๔๔๐ กิโลเมตร เป็นจังหวัดหน่ึงท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
[ EN ] / [ TH
 
ไลฟ์ไสตล์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรีต้ังอยู่ในพื้นท่ีภาคตะวันตกของ ประเทศไทยมีพื้นท่ี ๑๙,๔๘๓ ตารางกิโลเมตร (๑๒,๑๗๖,๙๖๗ ไร่) ใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของ ประเทศ รองจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นอุทยานแห่งชาติ ๕ แห่ง เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า ๒ แห่ง
[ EN ] / [ TH
 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Phra Nakhon Si Ayutthaya) ต้ังอยู่บนที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย เป็นดินแดนที่มีความรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการสถาปนาเป็นราชอาณาจักรอยุธยายาวนาน ถึง ๔๑๗ ปี
[ EN ] / [ TH
 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น (Khon Kaen) เป็นจังหวัดที่ตั้งชื่อตามตํานานการก่อสร้างพระธาตุ ขามแก่น ซึ่งเป็นศาสนสถานสําคัญประจําจังหวัดขอนแก่น อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณบนที่ราบสูงโคราช
[ EN ] / [ TH
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-250-5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546 – 2553
โปรดเลือกภาษา :