กิจกรรม Kinnari Award Pride Sharing ส่งต่อความภูมิใจในรางวัลกินรี


รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมพิเศษสำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทั่วประเทศ เว็บไซต์ Thailand Tourism Awards เปิดให้คุณร่วมบรรยายความรู้สึกและความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของรางวัลอันทรงคุณค่า “รางวัลกินรี” ที่ได้มอบให้สถานประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศ จนทำให้สถานประกอบการเป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพียงคุณร่วมเขียนความรู้สึกหรือความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบรางวัลกินรี และกระจายความสุขให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วไทย เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

ขั้นตอนการร่วมสนุก

1. เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tourismawards
2. กรอกชื่อและนามสกุลของตนเอง พร้อมทั้งอีเมล์ แผนก/ตำแหน่ง เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
3. เขียนบรรยายความรู้สึกหรือความภาคภูมิใจของตนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบรางวัลกินรีหรือเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
4. สามารถร่วมสนุกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ระยะเวลาและการดำเนินงาน

เปิดให้ร่วมกิจกรรม วันที่ 12 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้โชคดี วันที่ 10 มกราคม 2561
ยืนยันสิทธ์การรับรางวัล ภายในวันที่ 20 มกราคม 2561

กติกาการร่วมสนุก

1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tourismawards โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงและสามารถติดต่อได้
2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเล่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
3. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2560
4. รอลุ้นผลในวันที่ 10 มกราคม 2561
5. ตัดสินผู้โชคดีโดยระบบสุ่มจากคอมพิวเตอร์
6. คณะกรรมการจะสุ่มผู้โชคดีจากผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาครบถ้วนเท่านั้น
7. โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีตามที่กฎหมายไทยกำหนด
9. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการรับรางวัล

- ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 20 มกราคม 2561 โดยการส่งสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่หรือหลักฐานการเป็น พนักงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาที่ แฟกซ์ 02-116-1331, E-Mail tourismawards.tat@gmail.com หรือ Inbox Fanpage : Thailand Tourism Awards หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
- สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
- หลังจากผู้โชคดีได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้ว ผู้โชคดีต้องถ่ายภาพยืนยันว่าได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้วให้ทางโครงการทาง ที่ E-Mail tourismawards.tat@gmail.com หรือ inbox fanpage : Thailand Tourism Awards
- รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
- การรับของรางวัลโครงการจะทำการนัดหมายมารับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) หรือจัดส่งของรางวัลไปทางไปรษณีย์ไทย ตามชื่อ ที่อยู่ที่ให้ไว้ ตามความเหมาะสม
ddd