ปีที่พิมพ์Published Year : 2560

ย้อนวิถีจันท์ สร้างสรรค์วิถีไทย

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และแนวทางในการรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ของชาวชุมชนริมน้ำจันทบูร คือการรักษาวิถีชีวิตและตึกรามบ้านช่องสไตล์ยุโรปที่ยังคงงดงามไว้ให้ยั่งยืน

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

๑๐ เส้นทางท่องเที่ยว เลาะเลียบสายน้ำ ยลเสน่ห์แห่งวิถีไทย
ปีที่พิมพ์Published Year :
Retracing Chan Way...Creating Thai Style
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Chill
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Gastronomy Tourism (EN)
ปีที่พิมพ์Published Year :
Creative Tourism - Joyful CHANTHABURI
ปีที่พิมพ์Published Year : 2561
Digital Directory - ข้อมูลผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของไทย
ปีที่พิมพ์Published Year : 2561