ปีที่พิมพ์Published Year : 2562

Tourism for All

Tourism For All หรือการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล มิใช่เป็นเพียงการจัดการท่องเที่ยวเพื่อคนพิการ หรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย หากเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นจากการยอมรับในสิทธิขั้นพื้นฐาน นั่นคือความเท่าเทียม และความเชื่อมั่นว่าโอกาสในการออกเดินทางท่องเที่ยวเป็นความเท่าเทียมอย่างหนึ่งของมนุษย์ทุกคน

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

More Legacy ภาคกลาง - มรดกแห่งสายน้ำ มรดกแห่งสยาม
ปีที่พิมพ์Published Year : 2563
New shade of lux asia
ปีที่พิมพ์Published Year : 2561
สินค้าท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
Woman Journey ราชบุรี - สุพรรณบุรี
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
9 เส้นทาง Low carbon มหัศจรรย์เมืองรอง
ปีที่พิมพ์Published Year : 2561
เส้นทางจักรยาน จ.ราชบุรี
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560