ปีที่พิมพ์Published Year : 2562

ผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ

หนึ่งในบรรดาผ้าทอขึ้นชื่อและได้รับการยกย่องให้เป็นผ้าแห่งวัฒนธรรมไทย คือผ้าทอจากภาคเหนือซึ่งมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังมีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานนับร้อยปี ซึ่งผ้าที่ทอขึ้นมานั้นไม่ได้ป็นเพียงแค่เครื่องนุ่งห่ม หากแต่ลวดลายความงามบนผืนผ้านั้น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่า ลักษณะของลวดลายมีการพัฒนาไปตามยุคสมัย คติ และความเชื่อ โดยวัสดุหลักที่นำมาใช้มีทั้ง เส้นใยจากไหม และเส้นใยจากฝ้าย แบ่งออกเป็น ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าไหม ผ้าหม้อห้อม ผ้าขีด เป็นต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

กิ๋นดี สุขภาพดี วิถีปงห้วยลาน
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Green A La Carte (TH)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
Recipes From The 7 Hidden Gems
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
Discover the Rainbow Side of Bangkok
ปีที่พิมพ์Published Year : 2563
เส้นทางจักรยานเชียงแสน
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Gastronomy Tourism (EN)
ปีที่พิมพ์Published Year :