ปีที่พิมพ์Published Year : 2561

Creative Tourism 2561

โครงการจัดทำเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) และจัดกิจกรรมรับฟังความเห็นของนักท่องเที่ยว (Voice of Customers) พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Creative Tourism ปี 2561”

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

Desirable Wedding in Thailand
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Local life
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
เล่าเรื่องเมืองสุขภาพ@ระนอง
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Ko Mak The Heritage of the Sea
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Awesome Muay Thai
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
Charming flower for magical experience (JAP)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562