Luxury

เรียงตามจังหวัด
 •  

  Lady Journey เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย สู่วิถีไทย

  จันทบุรี

  เลดี้ เจอร์นีย์ ฉบับนี้จะพาท่านผุ้อ่านไปเที่ยว ภายใต้แนวคิด "Lady Journey : A Touch of Thainess เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยสู่วิถีไทย" โดยมีเป้าหมายนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่ๆ ในเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ที่จะทกให้กลุ่มผู้หญิงได้ท่องเที่ยวเรียนรู้สัมผัสเสนห์ชุมชนท่องเที่ยวเล็กๆ และค้นพบว่าเมืองเหล่านี้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่จะช่วยเพิ่มพลังความคิดให้กับผู้หญิง ส่งผลให้มีความสุขและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 

  ที่อยู่

  "ศาลหลักเมือง ถ.ท่าหลวง อ.เมือง จ.จันทบุรี "