เมืองรอง

เรียงตามจังหวัด
 • เล่าเรื่องเมืองสุขภาพ@แม่ฮ่องสอน
  แม่ฮ่องสอน

  เล่าเรื่องเมืองสุขภาพ@แม่ฮ่องสอน เมืองรอง "เที่ยวอย่างสุขใจ...น้อมนำมงคลสู่ชีวิต
  ไม่ว่าจะไปที่ไหน การได้แวะไปไหว้พระทำบุญ ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางชาวไทยพุทธที่สร้างความสุขใจได้ไม่น้อย แม่ฮ่องสอนมีมงคลสถานหลายแห่งที่น่าไปเยือนที้งพระธาตุดอยกองมู วัดพระนอน วัดจองคำ-จองกลาง วัดแฝดคู่เมืองและสะพานซูตองเป้ ที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง"

   

  เสน่ห์ถิ่นไทยสไตล์ลึกซึ้ง
  มุกดาหาร

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะที่มีบทบาทส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้มาตราฐานระดับสากล ได้จัดทำโครงการสร้งสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวสืบสานวัฒนธรรมบนวิถีวชุมชนขึ้น ซี่งมีกรอบแนวคิดการดำเนินงานสำคัญ คือ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีความร่วมมือจากทุกภาคส่ว

  Silk Farm living museum บ้านสนวนนอก จ.บุรีรัมย์
  บุรีรัมย์

  เที่ยวบ้านนอกสนวนนอก
  เพลิดเพลินไปกับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตกลางหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมและวิถีชีวิตพอเพียง ณ บ้านสนวนนอก ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สัมผัสทุกขั้นตอนจริงก่อนจะมาเป็นผ้าไหมได้ภายในพื้นที่ตั้แต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปั่นไหม ต้ม สาวไหม เรียนรู้ศิลปะการทอผ้าไหม หางกะรอกอันแสนประณีตด้วยลวดลายคล้ายพวกหางกระรอก ร่วมเวิร์กช็อปกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ชมยุ้งฉางข้าวแบบโบราณที่ยังหาชมได้กลางหมู่บ้าน

  เล่าเรื่องเมืองสุขภาพ@ระนอง
  ระนอง

  เพราะเป็นจังหวัดที่มีฤดูฝนยาวนานกว่าที่ใด  จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝนแปดแดดสี่ แต่ใช่ว่าระนองเมืองเล็กๆ ที่อยู่ตรงคอคอดกระหรือส่วนที่แคบที่สุดของเมืองไทยแห่งนี้จะไม่มีอะไรให้น่าจดจำในทางกลับกันด้วยความที่ฝนตกเกือบตลอดทั้งปี และเสน่ห์แห่งภูมิศาสตร์ที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้ ทำให้ระนองมีของดีและเรื่องราวที่น่าประทับใจมากมายดั่งคำขวัญประจำจังหวัดที่ฟังแล้วชวนให้คล้อยตามว่า "คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง"

   

  สุโขทัย / Sukhothai Travel Guide Book
  สุโขทัย

  เช้าแห่งความสุข.. ที่ สุโขทัย
  The joy of a morning in Sukhothai
  พระอาทิตย์สาดแสงขึ้นมาจากขอบฟ้าไกลลิบ ระบายสีท้องฟ้ายามเช้าด้วยสีสันหลากหลาย สายหมอกที่ค่อยเคลื่อนตัวช้า ๆ ไปกับสลายลมจากแนวภูเขาด้านล่าง เผยให้เห็นตัวเมืองเก่าสุโขทัยตั้งอยู่ตรงด้านหน้า รายล้อมไปด้วยทุ่งท้องนาสายน้ำและร่องรอยประวัติศาสตร์ของชาติไทยแต่โบราณกาล วัด เจดีย์ สถูป และแนวถนนพระร่วงที่ทอดตัวยาวอยู่ด้านหน้า  

  เพลินใจกับสวนผลไม้
  จันทบุรี

  เส้นทางท่องสวนผลไม้อย่างอิ่มใจ ต้องไปจันทบุรี
  ภูมิภาคตะวันออกของเราผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการกสิกรรม โดยเฉพาะการทำสวนผลไม้  ซึ่งปัจจุบันสวนผลไม้แต่ละแหล่งมักให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยการให้ความรู้และสร้างประสบการณ์แปลกใหม่กับนักท่องเที่ยว

  บ้านโพน
  กาฬสินธุ์

  หมู่บ้านทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน  อยู่ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหมู่บ้านชาวผู้ไทยที่เป็นแหล่งทอผ้าไหมแพรวาอันมีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง ซึ่งเดิมการทอผ้าไหมแพรวาเป็นเพียงวิถีชีวิตของชาวผู้ไทยที่ทอใช้เป็นผ้าสไบเท่านั้น จนกระทั่งในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรที่อำเภอคำม่วง ทรงทอดพระเนตรเห็นผ้าไหมแพรวา ทรงสนพระทัยและทรงให้คำแนะนำ เพื่อส่งเสริมพัฒนาผ้าไหมแพรวาที่ชาวบ้านทออยู่ให้สามารถใช้ตัดเสื้อได้ เป็นการอนุรักษ์ให้ผ้าไหมแพรวาได้รับการสืบสานต่อยอด พร้อมกันนี้พระองค์ทรงรับผ้าไหมแพรวาไว้ในโครงการศิลปาชีพอีกด้วย

  บ้านเริงกะพง
  กำแพงเพชร

  หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวทางด้านหัตถกรรมทอผ้า ผลิตภัณฑ์ทอผ้าของที่นี่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเยี่ยม ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้เป็นมีเชื้อสายของชาวอีสาน ทุกวันนี้คนในชุมชนก็ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งการทอของชาวอีสาน เป็นผ้าทอจากไหมที่มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ นอกนี้หมู่บ้านเริงกะพงยังอยู่ใกล้ติดกับหมู่บ้านคลองมะนาว หมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และหมู่บ้านอุดมทรัพย์ หมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าทำให้การท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ทั้งวิถีชีวิต ความงามของศิลปะต่างวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกในคราวเดียวกัน

  ตลาดย้อนยุคนครชุม
  กำแพงเพชร

  ตลาดย้อนยุคนครชุม อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของชาวเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  โดยจำลอง บรรยากาศตลาดแบบย้อนยุคภายในตลาดจะมีพ่อค้า แม่ค้าแต่งกายด้วย ชุดไทยนำอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครชุมหรือ ร่วมสมัยวางจำหน่ายรวมถึงศิลปหัตถกรรม อาทิ การจักสานไม้ไผ่ งานผีมือใบตองหรือการวาดรูป ระบายสี มุ่งเน้นการ แต่งกายพื้นบ้าน หรือวัฒนธรรมร่วมสมัยสร้างสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งสร้างแหล่งเรียนรู้ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนรุ่นลูกๆ หลานๆ ได้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมต่อๆ กันไป

  บ้านบางกะจะ
  จันทบุรี

  บ้านบางกะจะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นในหลายมิติ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ เนื่องจากใน พ.ศ. 2309 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ขณะนั้นทรงดำรงพระยศเป็นพระยาวชิรปราการ ได้รวบรวมเหล่าทหารไทยจำนวนหนึ่งตีฝ่าทหารพม่าที่ล้อมกรุงศรีอยุธยาผ่านลงมาถึงจันทบุรี และมาหยุดพักที่บ้านบางกะจะหัวแหวน หรือปัจจุบันคือตำบลบางกะจะ และตำบลพลอยแหวน มีแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือ วัดพลับ บ้านเนินวง นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งพลอย โดยเฉพาะบุษราคัม และเขียวส่องที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อคือเสื่อกกบางกะจะ

  ย่านการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
  จันทบุรี

  ถนนอัญมณี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นชื่อเรียกถนนศรีจันท์และตรอกกระจ่าง แหล่งค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันทบุรี มีร้านซื้อขายพลอยดิบและพลอยเจียระไน ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวกับพลอยเต็มสองฟากถนน จนถูกขนานนามว่า ถนนสายพลอย หรือ ถนนอัญมณี มีพลอยหลากหลายชนิดให้เลือก เปิดให้ท่องเที่ยวในวันศุกร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป ตลาดแห่งนี้เต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้า ที่มานำเม็ดพลอยสวยๆ เนื้องามๆ มาเสนอขายให้กับผู้ซื้อรายใหญ่ หรือบรรดานายหน้าพ่อค้าพลอย ซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังสามารถชมการเจียระไนพลอย การโกลนพลอยได้อีกด้วย

  ตลาดผลไม้เนินสูง
  จันทบุรี

  ตลาดผลไม้เนินสูง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ห่างจากสี่แยกไร่ยาไปตามเส้นทางถนนสุขุมวิท (จันทบุรี-กรุงเทพฯ) ๖ กิโลเมตร เป็นตลาดนัดขายผลไม้สด และผลิตภัณฑ์อาหารและผลไม้แห้งที่เป็นของฝาก มีมุมขายส่งทุเรียนที่ใหญ่ที่สุด บางมุมจำหน่ายต้นและกิ่งพันธุ์ผลไม้  เปิดบริการขายตลอดปี  แต่บรรยากาศจะคึกคัก มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น ในฤดูผลไม้ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ค. ผลไม้ที่ขายมีทั้ง เงาะ ทุเรียนพันธุ์ต่างๆ  สละเนินวง ระกำหวาน กระท้อน ลองกอง ลางสาด ลำไย มังคุด ส้มโชกุน  และมะม่วงอกร่อง  ในราคามาตรฐาน นักท่องเที่ยวสามารถต่อรองราคาได้

  บ้านเกาะพิทักษ์
  ชุมพร

  ด้วยศักยภาพของความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของท้องทะเล และวิถีชีวิตที่ยังคงงดงามและเงียบสงบ บ้านเกาะพิทักษ์จึงเป็นสวรรค์ท่ามกลางธรรมชาติสำหรับผู้ที่สนใจชมและศึกษาธรรมชาติ รวมถึงชีวิตชุมชน  หมู่บ้านติดกับทะเลอ่าวไทย ตั้งอยู่ในอำเภอหลังหลังสวน ชาวบ้านมีการจัดการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งโฮมเสตย์ และกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว เช่น พายเรือ ดำน้ำขมปะการัง ไดหมึก และการชมวิว เดินชมธรรมชาติรอบเกาะ

  ตลาดหัวรถไฟ
  ชุมพร

  ตลาดหัวรถไฟอยู่บนถนนกรมหลวงชุมพร ใกล้กับศาลกรมหลวงชุมพร เป็นตลาดยามค่ำที่สามารถมาหาของกินของใช้ที่ครบครัน โดยเฉพาะร้านอาหาร มีให้เลือกหลากหลายประเภท ทั้งอาหารทะเล ติ่มซำ ข้าวแกง ขนมครก ขนมจีน เมนูขึ้นชื่อของตลาดหัวรถไฟคือ ผัดไทย

  บ้านเขากอบ
  ตรัง

  บ้านเขากอบมีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของหมู่บ้านที่สร้างสีสัน และความสนุกสนานของที่นี่ เหมาะสำหรับผู้ที่รักการผจญภัย คือ ถ้ำเลเขากอบ เป็นกิจกรรมล่องเรือไปตามลำน้ำที่เลาะเข้าไปภายในโถงถ้ำ ชมความงามและความมหัศจรรย์ของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร และถ้ำท้องพระโรง ฯลฯ นอกจากจะได้ชมความงามและความสมบูรณ์ของถ้ำต่างๆ  ไฮไลท์ของเส้นทางคือ  ถ้ำมังกร ที่มีระดับเพดานถ้ำต่ำ ให้นักท่องเที่ยวต้องเอนตัวราบแนบไปกับท้องเรือ เป็นสิ่งที่หาชมได้ยากยิ่งในที่อื่นๆ ส่วนสินค้าขึ้นชื่อคือ งานแกะสลักไม้เทพธาโร ที่มีกลิ่นหอม ซึ่งมีเฉพาะในจังหวัดตรัง

  ย่านการค้าตลาดท่ากลาง
  ตรัง

  เป็นตลาดสดที่มีสินค้าให้เลือกครบครัน ทั้งอาหารสด ของหวาน อาหารแห้ง ดอกไม้ เสื้อผ้า ตลาดจะคึกคักในช่วงเช้ามืด ที่พ่อค้าแม่ค้าจะนำสินค้ามาซื้อขาย รวมถึงมารับประทานอาหารเช้า เปิดให้บริการตั้งแต่ 1.00 – 10.00 น. มีของกินของใช้ราคาถูกมากมายให้ได้เลือกซื้อกันในราคาประหยัด

  บ้านน้ำเชี่ยว
  ตราด

  บ้านน้ำเชี่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีการผสมผสานกิจกรรมที่หลากหลายด้านการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติระบบเชิงนิเวศ มีหอดูนก และชมทิวทัศน์ของป่าชายเลน เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันของคน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรมคือ ไทย จีน และอิสลาม และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นคือ การจักสานงอบ ที่สวยงามมีคุณภาพ จนได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม

  บ้านโพธิ์ทอง
  ตาก

  หากมาเที่ยวในจังหวัดตากแล้วรู้สึกปวดเมื่อย อยากผ่อนคลายและรับประสบการณ์การนวดคลายปวดเมื่อยสูตรบ้านโพธิ์ทอง ขอให้มาลองสักครั้ง เพราะความรู้ทางด้านการนวดของชาวบ้านเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา แต่เดิมต่างก็ใช้เวลาในการสร้างความผ่อนคลายในครอบครัว ในชุมชน กระทั่งมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสินค้าโอทอป หรือหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ชาวชุมชนจึงเห็นพ้องร่วมกันว่า การนวด คือการบริการที่โดดเด่นของชุมชนบ้านโพธิ์ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เด่นอีกคือ ต้นไม้หยก ซึ่งผลิตจากวัสดุในชุมชน ใช้เป็นของตกแต่งบ้านโดยเชื่อกันว่าส่งเสริมความเป็นศิริมงคล

  ตลาดริมเมย
  ตาก

  ตลาดริมเมยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมยบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ตรงข้ามกับเมืองเมียวดี สหภาพพม่า เป็นตลาดขนาดใหญ่ขายสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดท้ังของไทยและของพม่า รวมถึงสินค้านำเข้าจากประเทศจีน เช่น เครื่องไม้แกะสลัก เฟอร์นิเจอร์ไม้ อาหารทะเลแห้ง เห็ดหอม กระเพาะปลาแห้ง เสื้อผ้าชาวเขา ผ้าทอ เครื่องสำอางพม่า เครื่องใช้ไฟฟ้า อัญมณีขึ้นชื่อของแม่สอด และพม่าคือ พลอย หยก ทับทิม ฯลฯ ตลาดริมเมยเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทย ชาวพม่า และนักท่องเที่ยวต่างชาติ

  ตลาดสินค้าพื้นเมืองชาวเขาดอยมูเซอ
  ตาก

  ตลาดสินค้าพื้นเมืองชาวเขาดอยมูเซอ อยู่ที่สองฝั่งถนนริมทางหลวงหมายเลข 105 (สาย 12) สายตาก - แม่สอด บริเวณ หลักกิโลเมตรที่ 29 และ 36 สัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาจากดอยมูเซอที่นำพืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาจำหน่าย เช่น ผักสด ผลไม้ต่างๆ และต้นไม้ เช่น ฟักชนิดต่างๆ ข้าวไร่ อะโวคาโด สตรอเบอรี่ แครอท พริก-กะเหรี่ยง และข้าวกล้องที่ชาวเขาปลูกและเก็บเองด้วยกรรมวิธี โบราณ รวมถึงผลิตภัณฑ์ชาวเขาอย่างเสื้อผ้า เครื่องเงินและสินค้าหัตถกรรมต่างๆ อีกด้วย ปัจจุบัน ตลาดชาวเขาดอยมูเซอมี 2 แห่งคือตลาดดอยมูเซอเก่าและตลาดดอยมูเซอใหม่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจำหน่าย สินค้าเหมือนกัน แต่ตลาดเก่าจะมีความคึกคักมากกว่า แม้ว่าจะไม่ค่อยมีที่จอดรถเพราะอยู่ริมถนนก็ตาม ส่วนตลาดมูเซอใหม่จะตั้งอยู่ในอาคาร และมีที่จอดรถสะดวกกว่า หลังจากเพลิดเพลินกับสินค้านานาชนิด หากสนใจเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเขาดอยมูเซอ สามารถแวะชมพิพิธภัณฑ์มูเซอดำที่รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ ในชีวิตประจำวันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

  บ้านท่าเรือ
  นครพนม

  ใครที่ผ่านทางมาที่ บ้านท่าเรือ แล้วได้ยินเสียงพิณ เสียงแคน ก็อย่าได้แปลกใจ เพราะที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหมุ่บ้านแห่งเสียงดนตรี คือมีทั้งการอนุรักษ์การขับร้อง และการเล่นมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ และสืบทอดต่อกันมา โดยเฉพาะการทำเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน เรียกได้ว่าแทบทุกบ้านในหมู่บ้านนี้จะมีการทำเครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็น แคน พิณ โหวต โปงลาง ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีการปลูกฝังให้ลูกหลานมีจิตสำนึกของการอนุรักษ์ มีการเปิดโรงเรียนหมอแคน ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ ใครที่แวะเวียนมาสามารถหาซื้อเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานกลับไปเป็นของฝาก รวมถึงผ้าไหมทอลาย ก็เป็นภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีคุณค่า

  บ้านแหลมประทับ
  นครศรีธรรมราช

  บ้านแหลมประทับได้ชื่อจากในอดีตเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าตากสินครั้งเมื่อทรงยกทัพมาปราบหัวเมืองต่างๆ 5 หัวเมืองซึ่งรวมถึงหัวเมืองนครศรีธรรมราชที่ประกาศเป็นเมืองเอกราช พระองค์ทรงยกทัพมาทั้งทางบกและทางเรือโดยพระองค์และประทับพักแรมช่วงช่องเขาเตล็ด ชาวบ้านจึงเรียกชื่อชุมชนนี้ว่า แหลมประทับจนปัจจุบัน ชุมชนนี้มีวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตแบบชาวเล นักท่องเที่ยวสามารถผ่อนคลายริมน้ำทะเลใส ชมทิวทัศน์ของอ่าวท้องเนียน เขาพับผ้า ซึ่งได้ชื่อจากการที่หินมีลักษณะซ้อนทับกันเป็นชั้น เนื่องจากบริเวณนี้เป็นแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลานานาชนิดและโลมาสีชมพู เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นจากการพักแบบโฮมสเตย์กับชาวบ้านแหลมประทับ สินค้าชื่อดัง กะปิแหลมประทับ ปลากรอบสามรส

  บ้านจันเสน
  นครสวรรค์

  “จัน” แปลว่า ต้นจัน นายจัน คำว่า “เสน” แปลว่า “ เสนา” กองทหาร หมู่ทหาร บ้านจันแสนเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ ซึ่งพบวัตถุโบราณต่างๆ เช่น พระพุทธรูปเนื้อหิน และมีเมืองโบราณจันเสนที่น่าสนใจ สำหรับผลิตภัณฑ์เด่นของหมู่บ้านมีอย่างหลากหลาย  ทั้งผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ ผ้าทอพื้นบ้านจันเสนซึ่งเป็นผ้าทอพื้นบ้านลายมัดหมี่ทอด้วยกี่กระตุก มีหลายชนิด เช่น ประเภทผ้าทอ สองตะกรอ สี่ตะกรอ มีทั้งผ้าพื้น และผ้าลายสวยงาม มีให้เลือกมากมายหลากสีหลายลาย ผ้ามัดหมี่ทอมือลายขอเชิงเทียน เครื่องจักสานหลากหลายประเภท ตั้งแต่ตะกร้า หมวก กระจาด กระบุง กระเป๋าถือ ฯลฯ

  บ้านหนองบัว
  น่าน

  บ้านหนองบัวสืบเชื้อสายมาจากชาวไทลื้อแคว้นสิบสองปันนาของประเทศจีน หมู่บ้านนี้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวไทลื้อไว้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาหรือการแต่งกายของคนในหมู่บ้าน จึงเป็นเอกลักษณ์ในการท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศได้อย่างมาก วัดหนองบัวเก่าแก่มากและแถมยังศักด์สิทธิ์มากด้วย วิหารหนองบัวเป็นสถาปัตยกรรมไทยล้านนาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง และยังมีผ้าทอไทยน้ำไหล ผ้าทอลายไทลื้อ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสาหร่ายน้ำจืด หรือที่คนน่านเรียกว่า ไก ไปเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปได้