แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งหมด

Lady Journey เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย สู่วิถีไทย

เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนใน 5 เมืองต้องห้ามพลาด และเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยและประสบการณ์ท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม

 

 • หนังสือ

  ที่น่าสนใจ

 • หนังสือมาใหม่

  หนังสือมาใหม่ประจำสัปดาห์นี้

  หนังสือแนะนำ

  ท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ

  จากผืนน้ำ จดผืนฟ้า จากผืนดิน จดผืนทราย ไม่มีแห่งหนใดในผืนแผ่นดินไทยที่ไม่มีรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทและถิ่นทุรกันดาร ทำให้พระองค์ทรงรับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงของราษฎรในทุกพื้นที่ ทรงปฏิบัติภารกิจและมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาของราษฎรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของพระองค์เอง ทรงใช้พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ วางแผนงาน ค้นคว้าหาแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น

  หนังสือยอดวิวสูงสุด

  เที่ยวศาสนศิลป์ แผ่นดินไทย

  จากเหนือจรดใต้ ประเทศไทยเต็มไปด้วยวัดวาอาราม ที่ไม่ได้จำเพาะอยู่แค่วัดพุทธ แต่มีทั้งคริสต์ อิสลาม พุทธมหายาน และฮินดู และศาสนสถานเหล่านี้นอกจากจะเป็นที่ประกอบศาสนากิจ หลายแห่งถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยศิลปะในแต่ละยุคแต่ละสมัย ดั่งพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่ทรงคุณค่า

  20 แหล่งดูนก ในประเทศไทย

  หากจะกล่าวว่าประเทศไทยถือเป็นแหล่งดูนกของนักดูนกทั่วโลกที่สำคัญแห่งหนึ่ง เนื่องจากว่าในจำนวนนกทั่วโลกที่มีการค้นพบ 10,031 ชนิด ในประเทศไทยสามารถพบนก 1,014 ชนิด หรือร้อยละสิบของนกที่พบทั่วโลก

  การต้อนรับและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

  นักท่องเที่ยวต้องเรียนรู้มารยาท วัฒนธรรม ข้อห้าม และข้อควรทำเมื่อไปเยือนในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้ว คนที่เป็นเจ้าบ้านก็เช่นกัน ที่จะต้องเรียนรู้การวิธีการต้อนรับให้ผู้มาเยือนมีความประทับใจและอบอุ่นใจยามที่มาเยือน

  กิจกรรม