• ชื่อหนังสือ
  • 5 เส้นทางความสุข สนุกเรียนรู้ 
  • ประเภท
  • สินค้าการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 
  • ปีที่พิมพ์
  • 2559
  • 5 เส้นทางที่น่าเรียนรู้ มีหลากหลายรูปทั้งปั่นจักรยานชมธรรมชาติ ผญจภัยกับธรรมชาติ และท่องเที่ยวเรียนรู้วงจรสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเชิงเกษตร ยังมีอีกหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้กับธรรมชาติ

    การท่องเที่ยวที่เพิ่มประสบการณ์ และแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับชีวิต เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินหลีกหนีจากสังคมเร่งด่วน ทอดอารมณ์สู่การเดินทางที่ผ่อนคลาย และยังได้คลุกคลีกับผู้คน วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม ซึมซับ และเข้าใจความเคยชินที่อยู่ใกล้ตัวแต่เรากลับไม่เคยเข้าใจ สัมผัสความต่าง ที่อยู่ห่างจากตัวเราออกไป เพื่อประสบการณ์ใหม่ของชีวิต