• ชื่อหนังสือ
  • เส้นทางจักรยาน 12 เมืองต้องห้าม เลียบเมืองคอน นครทรงธรรม 
  • ประเภท
  • แหล่งท่องเที่ยวศิลปะ / ประวัติศาสตร์ / วัฒนธรรม 
  • ปีที่พิมพ์
  • 2559
  • หากจะมีเมืองใดครบถ้วนไปด้วยแหล่งธรรมชาติอย่างหาดทรายชายทะเลและผืนป่าอุดมสมบูรณ์ เมืองนั้นน่าจะเป็นนครศรีธรรมราช ขณะเดียวกัน การก่อเกิดเป็นบ้านเป็นเมืองก็มีมาอย่างยาวนาน ดังปรากฏหลักฐานอยู่ตามวัดโบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทำให้เรามองเห็นภาพอย่างรอบด้านว่า นครศรีธรรมราชนั้น เป็น “นครสองธรรม” ที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรด้วยธรรมะกับธรรมชาติมาเนิ่นนาน

    มาถึงเมืองนครมารู้จักกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ชาวบ้านส่วนมากเรียกว่า ทุ่งท่าลาด เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดแห่งประเทศไทย และยังมีสิ่งที่สนใจ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ที่นี่ได้รับการกล่าวขวัญว่า เป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นดี โดยรวบรวมของเมือง วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คน ผ่านการเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจ