• ชื่อหนังสือ
  • คู่มือภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับการท่องเที่ยว 
  • ประเภท
  • แหล่งท่องเที่ยวศิลปะ / ประวัติศาสตร์ / วัฒนธรรม 
  • ปีที่พิมพ์
  • 2556
  • คู่มือบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ตั้งแต่การออกเสียงให้ถูกต้อง คำทักทาย สภาพอากาศ การแสดงความรู้สึก การซื้อของ การบอกทิศทาง เวลา ฯลฯ

    การออกเสียงในหนังสือมีความแตกต่างออกไปจากภาษาไทยทั่วไป เนื่องจากในภาษาอังกฤษมีการออกเสียงบางเสียงท้ายคำ  จะใช้ ตัวสะกดการันต์ ในการบอกว่าท้ายเสียงนั้นมีการออกเสียงอย่างไร ทั้งนี้ การออกเสียงที่ถูกต้อง ท่านสามารถให้ผู้มาเยือนแนะนำการออกเสียงได้เนื่องจากหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงแนวทาง แนะนำในการออกเสียงไม่สามารถถอดการออกเสียงออกมาได้อย่างถูกต้องเพียงแต่ใกล้เคียง