• ชื่อหนังสือ
 • Lady Journey เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย สู่วิถีไทย 
 • ประเภท
 • กลุ่มนักท่องเที่ยวสตรี 
 • ปีที่พิมพ์
 • 2559
 • หนังสือภาษาอังกฤษ 
 • Lady Journey A Touch of Thainess
 • เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนใน 5 เมืองต้องห้ามพลาด และเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยและประสบการณ์ท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวในแต่ละเส้นทางมีธีมท่องเที่ยวแตกต่างกันออกไป

  เส้นทางที่ 1 จังหวัดจันทบุรี "วิถีไทย...อาหารไทย"

   

   

  เส้นทางที่ 2 จังหวัดเลย "วิถีไทย...ประเพณีไทย"

   

   

  เส้นทางที่ 3 จังหวัดน่าน-แพร่ "วิถีไทย...ศิลปหัตถกรรมไทย"

   

   

  เส้นทางที่ 4 จังหวัดสตูล "วิถีไทย...วิถีชาวเล"

   

   

  เส้นทางที่ 5 จังหวัดกาญจนบุรี "วิถีไทย...ข้าวไทย"

   

  หนังสือที่เกี่ยวข้อง