• ชื่อหนังสือ
 • ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดศรีสะเกษ 
 • ประเภท
 • ทรัพยากรท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน 
 • ปีที่พิมพ์
 • 2558
 • เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่ถูกกล่าวถึงทุกครั้งเมื่อมีกรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหาร โบราณสถานสำคัญคือเกี่ยวเนื่องกับรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา จุดชมวิวผามออีแดงจึงเป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทัศนียภาพของประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงปราสาทเขาพระวิหาร หากมีโอกาสเดินทางมาเที่ยวชม ก็อย่าลืมโบราณสถานหลายแห่งในตัวจังหวัดก็งดงามไม่แพ้กัน

  จังหวัดศรีสะเกษ มีการค้นพบปราสาทหินมากกว่า ๑๖ แห่ง แสดงให้เห็นว่าที่นี่เป็นดินแดนที่เคยมีความสำคัญในสมัยวัฒนธรรมขอม ศิลปกรรมส่วนใหญ่ปรากฏในรูปของปราสาทขอม เช่น ปราสาทสระกำแพงน้อย สร้างขึ้น เพื่อเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดู ต่อมาถูกดัดแปลงหรือก่อสร้างใหม่ ณ จุดเดิมให้กลายเป็น อโรคยศาล ปราสาทสระกำแพงใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดู เป็นปราสาทขอมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ ปราสาทพระวิหาร ตั้งอยู่บนยอดเขาพระวิหาร เทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย - กัมพูชา ในเขตจังหวัดเขาพระวิหารประเทศกัมพูชา ทางขึ้นสู่ตัวปราสาทอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

   

   

  ปราสาทพระวิหารสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๗ เพื่อใช้เป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูไศวนิกาย ศิลปะขอมแบบบาปวนและนครวัด เป็นปราสาทหินในสมัวัฒนธรรมขอมที่มีขนาดใหญ่และสร้างบนภูมิประเทศอันโดดเด่นที่สุด นอกจากความใหญ่โต และตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่โดดเด่นแล้ว ส่วนต่างๆ ของปราสาท เช่น หน้าบัน ทับหลัง (แผ่นหินเหนือกรอบประตู) และซุ้มประตู ล้วนได้รับการแกะสลักอย่างงดงามวิจิตร