• ชื่อหนังสือ
  • เพลินใจกับสวนผลไม้
    Top 5 Fruit of the Eastern Region 
  • ประเภท
  • แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
  • ปีที่พิมพ์
  • 2557
  • ผลไม้เมืองจันทน์ กลายเป็นแบรนด์สร้างชื่อของจังหวัดจันทบุรี หนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมผู้ประกอบการที่ให้บริการนักท่องเที่ยวประเภทสวนเกษตร และราชาและราชินีแห่งผลไม้ 5 ฃนิด ของจันทบุรี

    ภูมิภาคตะวันออกของเราผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการกสิกรรม โดยเฉพาะการทำสวนผลไม้ ซึ่งปัจจุบันสวนผลไม้แต่ละแหล่งมักให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยการให้ความรู้และสร้างประสบการณ์แปลกใหม่กับนักท่องเที่ยว คึกคักในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี มาเที่ยวชมและชิมผลไม้ที่มีอย่างมากมายถึงในสวน