• ชื่อหนังสือ
  • อาหารถิ่น ตะลุยกินทั่วไทย 
  • ประเภท
  • ร้านอาหาร 
  • ปีที่พิมพ์
  • 2559
  • อาหารไทยมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเป็นที่รู้จักระดับโลก เพราะมีเอกลักษณ์โดดเด่นบ่งบอกถึงความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นรสชาติ กลิ่น การใช้วัตถุดิบผสมผสาน และกรรมวิธีในการปรุง โดยเฉพาะเมนูอาหารถิ่นซึ่งบอกเล่าเรื่องราวในเชิงวัฒนธรรม สังคม ธรรมชาติ และวิถีการดำรงชีวิต ทำให้เกิดความน่าสนใจและดึงดูดให้เกิดการเดินทางไปชิมเมนูอาหารถิ่นถึงแหล่ง