• ชื่อหนังสือ
 • การต้อนรับและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
 • ประเภท
 • หนังสือแนะนำ / หนังสืออื่นๆ 
 • ปีที่พิมพ์
 • 2556
 • นักท่องเที่ยวต้องเรียนรู้มารยาท วัฒนธรรม ข้อห้าม และข้อควรทำเมื่อไปเยือนในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้ว คนที่เป็นเจ้าบ้านก็เช่นกัน ที่จะต้องเรียนรู้การวิธีการต้อนรับให้ผู้มาเยือนมีความประทับใจและอบอุ่นใจยามที่มาเยือน เล่มนี้จึงรวบรวมวิธีการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตั้งแต่การต้อนรับ การทักทาย และการให้บริการแบบมืออาชีพ

  การต้อนรับนักท่องเที่ยว

   

  การให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเปรียบเหมือนกับการให้บริการแก่ลูกค้า การที่จะทำให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจและอยากกลับมาเที่ยวอีกครั้ง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการต้อนรับที่ดีและการบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้

   

  การต้อนรับที่ดี นอกจากทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าและบริการแล้ว ยังจะขยายผลเป็นความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงาน การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อหน่วยงานเท่ากับเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานนั้นโดยตรง หากธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นๆ ต้อนรับไม่ดีก็จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่อยากกลับมาใช้บริการอีกแต่หากให้การต้อนรับที่ดีทำให้เกิดความประทับใจก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต้องการกลับมาใช้บริการอยู่เรื่อยๆ  เช่นกัน