• ชื่อหนังสือ
  • shrines and spiritual attractions @ Ratchaprasong 
  • ประเภท
  • แหล่งท่องเที่ยวศิลปะ / ประวัติศาสตร์ / วัฒนธรรม 
  • ปีที่พิมพ์
  • 2560
  • เพียงไม่กี่ก้าวจากสีสันของย่านช๊อปปิ้ง เข้าสู่ความสงบศักดิสิทธิ์ของ 8 เทวสถาน ราชประสงค์ ที่เดียวที่ให้คุณสัมผัสประสบการณ์อัศจรรย์...ณ ใจกลางมหานครกรุงเทพ ฯ