• ชื่อหนังสือ
 • ก้าวช้าๆใน 9 เมืองเก่า 
 • ประเภท
 • แหล่งท่องเที่ยวศิลปะ / ประวัติศาสตร์ / วัฒนธรรม 
 • ปีที่พิมพ์
 • 2556
 • หนังสือภาษาอังกฤษ 
 • Stepping Slowly through 9 Old Towns
 • การท่องเที่ยวอาจจะเรียกได้ว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะการเที่ยวในแหล่งที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม หรือที่เราเรียกว่า เมืองเก่า หากต้องการให้วันเวลาของการเดินทางสนุกราวกับนั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลา เล่มนี้มีคำแนะนำตั้งแต่ก่อนการเดินทาง ข้อมูลของเมืองเก่า การปฏิบัติตัวเมื่อต้องเข้าพื้นที่เฉพาะ

  คำว่า เมืองเก่า หมายถึง เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ  และถูกรักษาและเป็นไปสืบต่อกันมาจากอดีต  หรือเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เป็นของท้องถิ่น หรือมีลักษณะจำเพาะของสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์  มีคุณค่าทางศิลปะ โบราณคดี เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ การท่องเที่ยวเมืองเก่า นอกเหนือจากได้ผ่อนคลาย สนุก และเพลิดเพลิน แล้วยังก่อให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งจากอาคาร สถาปัตยกรรมต่าง ๆ  และวิถีชีวิตอันเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา 

   

  ก้าวช้า ๆ ในเก้าเมืองเก่า เล่มนี้ จะพาไปเที่ยว ๙ เมืองเก่าที่มีอัตลักษณ์พิเศษเฉพาะที่สืบต่อมา มีความสมบูรณ์พร้อมด้วยประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และยังคงลักษณะโดดเด่นด้วยหลักฐานและโบราณสถานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเขตอุทยานประวัติศาสตร์และเขตเมืองที่ผู้คนยังคงมีการดำเนินชีวิตอยู่ต่อเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การเที่ยวเมืองเก่าให้สนุกมากยิ่งขึ้น จึงน่าจะได้รู้ถึงอดีตความเป็นมาของเมือง วิถีชีวิต จุดเด่นและสถานที่อันเป็นหัวใจของเมืองนั้น ๆ เพื่อเพิ่มอรรถรสในการท่องเที่ยวครั้งนั้นให้มีคุณค่าและน่าจดจำนานเท่านาน โดยทั้ง ๙ เมือง ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง กำแพงเพชร ลพบุรี พิมาย นครศรีธรรมราช สงขลา น่าน และเกาะรัตนโกสินทร์ 

   

  เกาะรัตนโกสินทร์ หัวใจสยามเมืองฟ้าอมร

   

  จังหวัดเชียงใหม่ เมื่ออดีตกับปัจจุบันมาพบกันอย่างลงตัว

   

  จังหวัดลำปาง เมืองงามที่เรียบง่าย

   

  จังหวัดสงขลา เอกลกษณ์สามถนน มนต์ขลังแห่งวิถีงาม