• ชื่อหนังสือ
  • มาโคราช กราบคุณย่า สามล้อพาเที่ยวชมเมือง 
  • ประเภท
  • แหล่งท่องเที่ยวศิลปะ / ประวัติศาสตร์ / วัฒนธรรม 
  • ปีที่พิมพ์
  • 2555
  • คู่มือท่องเมืองโคราช หรือเมืองย่าโมแบบกระชับ เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการข้อมูลเบื้องต้นเพื่อพล็อตเส้นทางนำเที่ยวในตัวเมืองนครราชสีมา พร้อมข้อมูลที่พัก การเดินทาง และร้านอาหารครบครัน และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใครที่อยากลองเดินทางด้วยรถสามล้อ พาหนะท้องถิ่นของโคราช เพราะมีเส้นทางแนะนำมาให้แล้วในเล่ม

    นครราชสีมา หรือโคราช ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งมีพาหนะท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นถิ่นกำเนิดของพาหนะที่เรียกว่า “รถสามล้อ” ด้วย โดยในปี พ.ศ. 2476 นาวาอากาศเอกเลื่อน พงษ์โสภณ ได้ประดิษฐ์รถสามล้อขึ้นเพื่อใช้งาน จนเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในเวลาต่อมา “สามล้อ” กลายเป็นพาหนะท้องถิ่นที่เหมาะแก่การนั่งไปท่องเที่ยวตามจุดต่าง ๆ เพราะนอกจากจะได้รับลมธรรมชาติเย็นสบาย ใกล้ชิดกับผู้คนในท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ให้ชาวบ้าน และถือเป็นการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนอีกด้วย


    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำคู่มือ ”มาโคราช กราบคุณย่า สามล้อพา เที่ยวชมเมือง” ฉบับนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว พร้อมเส้นทางเดินรถสามล้อท่องเที่ยวภายในตัวเมืองโคราช นอกจากนั้นยังมีรายชื่อ ร้านอาหาร ของฝาก รวมถึงที่พัก ไว้เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจเดินทางท่องเที่ยว โดยใช้เวลาสั้น ๆ 1 – 2 วัน ก็สามารถเที่ยวได้ทั่วถึง