• ชื่อหนังสือ
 • สุโขทัย / Sukhothai Travel Guide Book 
 • ประเภท
 • แหล่งท่องเที่ยวศิลปะ / ประวัติศาสตร์ / วัฒนธรรม 
 • ปีที่พิมพ์
 • 2557
 • สุโขทัย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดลําปางและจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางทิศเหนือของจังหวัดเป็นทิวเขาสูงที่ลาดลงไปติดกับที่ราบลุ่มทางตอนใต้ของจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับนํ้าของแม่นํ้ายม มีสายนํ้าเล็กๆ อีกหลายสายที่ไหลมาจากทางทิศตะวันตกของทิวเขาหลวงไหลไปรวมกับแม่นํ้ายม แต่สายนํ้าบางสายกลับไหลหายไปในพื้นที่ราบกว้างใหญ่ของสุโขทัย เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่เกษตรกรรมและการประมงนํ้าจืดของชาวสุโขทัย

  Sukhothai is a small province sharing borders with Phitsanulok, Tak, Kamphaeng Phet, Lampang and Uttaradit. From the mountains in the north, foothills gently descend to the plains of the south. Here flows a major river, the Yom, fed by several smaller streams from the Khao Luang Mountains to the west, and feeding other streams that branch off and disappear into the extensive plains of Sukhothai. From these streams, the majority of people make their living in agriculture and inland fisheries.

  พระอาทิตย์สาดแสงขึ้นมาจากขอบฟ้าไกลลิบ  ระบายสีทองฟ้ายามเช้าด้วยสีสัน   หลากหลาย สายหมอกที่ค่อยเคลื่อนตัวช้าๆ ไปกับสายลมจากแนวภูเขาด้านล่าง เผยให้เห็นตัวเมืองเก่าสุโขทัยตั้งอยู่ตรงด้านหน้า รายล้อมไปด้วยทุ่งท้องนา สายนํ้าและร่องรอยประวัติศาสตร์ของชาติไทยแต่โบราณกาล วัด เจดีย์ สถูป และแนวถนนพระร่วงที่ทอดตัวยาวอยู่ด้านหน้า ความสุขที่ได้มาอยู่ริมผานารายณ์ที่สูงชันของยอดเขาหลวง ชื่นชมบรรยากาศของธรรมชาติอันงดงามยามเช้า  เห็นร่องรอยของอดีตสุโขทัยที่ยิ่งใหญ่  ซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อ สุโขทัย เมืองแห่งความสุขยามรุ่งอรุณ

   

  The  sun  shining  from  the  distant horizon paints the morning sky in glorious colours. Lingering mist drifted by the breeze from the foothills of the mountains revealing before us the old city of Sukhothai, surrounded by fields, streams, and reminders of Thailand’s past - temples, pagodas and the an-cient Phra Ruang Road. Our hearts filled with joy as we gaze down from the cliffs of Khao Luang overlooking this old kingdom of Sukhothai, and we truly understand the meaning of the town’s name - Sukhothai, the dawn of happiness.

    

  ด้วยคู่มือเล่มนี้นักท่องเที่ยวจะได้รู้จักสุโขทัยในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เช้าให้ความสุข...ที่สุโขทัย หันมองสุโขทัย ราชธานีในอดีต ชวนกันเที่ยวถนนสายมรดกโลก (ศรีสัชนาลัย สุโขทัยและกำแพงเพชร) เส้นทางมรดกสีเขียว อยู่อย่างชาวสุโขทัย เที่ยวสุโขทัย สุขใจจริงๆ ปฏิทินท่องเที่ยว ของฝาก ของขาย และการเดินทาง ที่พัก

   

  In this travel guide book, you will find The joy of a morning in Sukhothai, Sukhothai in the past, Sukhothai world heritage route (Si Satchanalai, Sukhothai and Kamphaeng Phet), The green heritage Route: Trekking through the forest, Life in Sukhothai, A wonderful trip to Sukhothai, Sukhothai’s calendar, souvenir, travel accommodation.