• ชื่อหนังสือ
 • 9 มนต์เสน่ห์ เส้นทางผ้าไทย 
 • ประเภท
 • สินค้าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 • ปีที่พิมพ์
 • 2559
 • การทอผ้าพื้นเมือของไทย คือ ความวิจิตร งดงาม ทั้งสีสัน และลวดลาย โดยเฉพาะขั้นตอนวิธีการทออันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ในแต่ละภูมิภาค แต่ละท้องถิ่นจึงปรากฏ ลวดลายความสวยงามของผ้าไทยได้แตกต่างกันไป

                 เสน่ห์แห่งเส้นใยผ้าทอของไทย ทั้งภาคเหนือ กลาง ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเชื่อมโยงไปสู่อิทธิพลความเชื่อ เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต โดยเฉพาะผ้าไหมที่ถือว่าเป็นผ้าไทยที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ จากแหล่งผลิตใหญ่ใน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ที่มีทั้งการผลิตโดยการทอมือ และจากโรงงานผลิตในรูปอุตสาหกรรม จำหน่ายเป็นสินค้าของฝากที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดี เช่นร้านจิม ทอมป์สัน ฯลฯ รวมถึงการผลิตเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมปักธงชัยด้วย

  สำหรับมนต์เสน่ห์ผ้าไทยใน 9 เส้นทาง จึงเป็นเรื่องราวบนเส้นทางแห่งความสุข สนุกกับการช้อปปิ้งเรื่องผ้า ที่บอกเล่า ถึงช่วงเวลาแห่งอดีต ปัจจุบัน ก่อนก้าวไปสู่อนาคต โดยไม่หลงลืมวิถีชีวิต วิถีแห่งความเป็นไทย

  ประสบการณ์การท่องเที่ยวในเส้นทางผ้าไทยจึงเชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยในอดีต สู่มิติแห่งความร่วมสมัย ผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าไทยหลากหลายสไตล์ที่ทุกคนสามารถสัมผัสถึงวิถีแห่งผ้าไทยในแต่ละชุมชน ได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้เที่ยว ได้ช้อป เข้าถึงยังแหล่งผลิตผ้า ชมขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตจากภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาจนเป็นสินค้า OTOP ของดีมีอัตลักษณ์เฉพาะชุมชน และร่วมอนุรักษ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และสินค้าที่ทำจากผ้าไทย

  หนังสือที่เกี่ยวข้อง