• ชื่อหนังสือ
 • Check Book: 30 Places to Check in 
 • ประเภท
 • กลุ่มนักท่องเที่ยวสตรี 
 • ปีที่พิมพ์
 • 2559
 • Check Book เป็นการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และความนิยมในกระแสการเดินทางของคนรุ่นใหม่ เป็นสถานที่ที่ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน ความทรงจำประสบการณ์ที่ดี ความประทับใจ และได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการพักผ่อน ผ่อนคลาย จากการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตที่เร่งรีบแบบสังคมเมือง โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ จุดน่าสนใจถ่ายภาพ ข้อมูล รวมถึงแผนที่การเดินทางอย่างชัดเจน

  ด้วย ททท. เห็นถึงความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต  และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น  กอปรกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้การสื่อสารรถหน้าไปอย่างรวดเร็ว  สามารถส่งต่อและค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว  เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำผ่านแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์มากมาย  โดยนักท่องเที่ยวยุคใหม่มักมีพฤติกรรมในการใช้สมาร์ทโฟนบันทึกภาพและหามุมถ่ายภาพที่สวยงามหรือเป็นมุมที่แปลกตาในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อนำไปส่งผ่านข้อมูล  รูปภาพที่ให้กับเพื่อนในสังคมออนไลน์  รวมถึงค้นหาข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวทางอินเทอร์เน็ตและจากแอพพลิเคชั่นในการโทรศัพท์มือถือ Check Book  ได้รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และความนิยมในกระแสการเดินทางของคนรุ่นใหม่จำนวน 30 แห่งทั่วประเทศไทยทั้งสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ร้านหนังสือ ร้านเครื่องดื่ม ฟาร์ม ไปจนถึงโรงแรมให้ทุกคนได้ไปสัมผัสและสร้างความทรงจำอันน่าประทับใจ

   

  ร้านเล่า เล่าความสุขในจังหวัดเชียงใหม่

   

  บ้านข้างวัด วิถีชีวิตสุดฮิป จังหวัดเชียงใหม่

   

   ถนนคนเดินภูเก็ต

   

  ศาลาอยุธยา