เส้นทางที่ 3

วันที่ 1

เฮือนออม

ออกเดินทางช่วงสายๆ จากท่าอากาศยานดอนเมือง เหินฟ้ามุ่งสู่ จ.น่าน ถึงท่าอากาศยานน่านทันมื้อเที่ยงพอดี แวะรับประทานอาหารที่ร้าน ‘เฮือนออม’ ร้านอาหารล้านนาแท้ๆ ใจกลางเมือง จับจองที่นั่งบนพื้นไม้ ล้อมวงขันโตก สั่งเมนูพื้นเมืองตามชอบใจพลาดไม่ได้ คือ ชุดน้ำพริกห

วัดภูมินทร์

อิ่มอร่อยด้วยรสชาติแบบล้านนากันแล้ว มีแรงไปต่อยัง ‘วัดภูมินทร์’ อารามเก่าแก่ที่เลื่องชื่อ ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง ‘กระซิบรักบันลือโลก’ อันเรียกชื่ออย่างเป็นทางการ ว่าภาพ ‘ปูม่าน ย่าม่าน’ บุรุษและสตรี ยืนเคียงกัน ฝ่ายชายป้องปากกระซิบ ถ้อยคำที่ไม่มีใครรู้ นอก

วัดพระเกิด และตุงค่าคิง

แตะเบรกความหวานด้วยการเปลี่ยนบรรยากาศไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ‘วัดพระเกิด’ แล้วเรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวนครน่านที่เชี่ยวชาญด้านหัตถกรรมต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง โดยมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในรั้ววัดที่อัดแน่นไปด้วยข้าวของเครื่องใช้งดงามละลานตา จากนั้นมาทดลองท

วัดพระธาตุเขาน้อย

แสงแดดเริ่มเบาบางแล้วไปต่อที่ ‘วัดพระธาตุเขาน้อย’ สถาปัตยกรรมที่สวยแปลกตา ด้วยการผสมผสาน ระหว่างงานช่างอันชดช้อยแบบพม่ากับศิลปะล้านนาอันอ่อนหวาน ภายในบรรจุพระธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังมี ‘พระพุทธมหาอุตมนงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน’ ที่สร้าง

ปุ้ม 3 น่าน

เย็นย่ำรับมื้อค่ำเบาๆ ที่ ‘ปุ้ม 3 น่าน’ ร้านอาหารบรรยากาศธรรมดา แต่รสชาติไม่ธรรมดา โดยเฉพาะเมนู ‘มัสมั่นไก่ฟรุตตี้’ ที่ชนะเลิศการประกวดเชฟไทยไปครัวโลก

วันที่ 2

โฮงเจ้าฟองคำ

ตื่นเช้าสูดอากาศสดชื่น แล้วเดินทางไปยัง ‘โฮงเจ้าฟองคำ’ เรือนไม้โบราณ บ้านเก่าเจ้านายฝ่ายเหนือ อายุเกือบ 200 ปี เดิมเป็นที่พำนักของเจ้าศรีตุมมา ยายของเจ้าฟองคำ ผู้เป็นเชื้อสาย เจ้าอนันตวรฤทธิเดชผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 62 ปัจจุบันยังคงความงามไม่เสื่อมคลาย เด

พระธาตุแช่แห้ง

แล้วไปสักการะ ‘พระธาตุแช่แห้ง’ พระธาตุสำคัญประจำเมืองน่าน ที่บ่งบอกสัมพันธ์รักอันยาวนานระหว่าง เมืองน่านกับเมืองสุโขทัย เพราะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกราตุจากกรุงสุโขทัย มาประดิษฐานไว้ ณ ดอยภูเพียงแช่แห้ง เมื่อ พ.ศ. 1899 แล้วก่อเจดีย์ครอบไว้ให้ผู้คนบูชาสืบ

ศูนย์เรียนรู้การย้อมผ้าหม่อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง

ช่วงบ่าย มุ่งหน้าสู่ ‘ศูนย์เรียนรู้การย้อมผ้าหม่อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง’ อ.เมือง จ.แพร่ ของคุณประภาพรรณ ศรีตรัย หรือ ‘ป้าเหงี่ยม’ ที่ไม่เพียงให้ความรู้เรื่องหม้อห้อมอันสร้างสรรค์จากต้นห้อม แต่ยังให้ปฏิบัติจริง เริ่มจากง่ายๆ อย่าง ผ้าเช็ดหน้าผืนน้อย มีหลายลายให้

บ้านวงศ์บุรี

ปิดท้ายวันดีๆ ด้วยมื้อค่ำแบบขันโตก ที่ ‘บ้านวงศ์บุรี’ ที่นอกจากเมนูล้านนาแบบลำแต๊ๆ แล้ว ยังมีบรรยากาศแสนอ่อนหวานให้ดื่มด่ำไปกับความงามของ เรือนปั้นหยาไม้สัก 2 ชั้น ฉลุลายทรงขนมปังขิงอันประณีตชวนมอง เดิมเป็นของเจ้าพรหม (หลวงพงษ์พิบูลย์) ผู้สืบเชื้อสายมาจาก

วันที่ 3

พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ

ตื่นแต่เช้าตรู่ มุ่งสู่ อ.ลอง จ.แพร่ เพื่อเยี่ยมเยือน ‘พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ’ ซึ่งเกิดจากความหลงใหลในเสน่ห์ของผืนผ้าตั้งแต่เยาว์วัยของอาจารย์โกมล พานิชพันธ์ ภายในจัดแสดงผ้าโบราณชนิดต่างๆโดยเฉพาะผ้าซิ่นตีนจกเมืองลอง ที่ตระการตาด้วยลวดลายและสีสันอันเป็นเอก

พระธาตุช่อแฮ

จากนั้นไปทำบุญกันที่วัด ‘พระธาตุช่อแฮ’ อารามเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองแพร่ อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกราตุ นอกเหนือจากความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวพุทธแล้ว ยังสะท้อนถึงงานช่างล้านนาที่สุดแสนประณีต เน้นย้ำความเป็นดินแดนแห่งศิลปะและหัตถกรรมที่ชวนให้ดื

สิ้นสุด