3 day 2 night trip Trat - Pattaya ทริป 3 วัน 2 คืน ตราด - พัทยา

วันที่ 1

หมู่เกาะช้าง

แหลมช้างน้อย

น้ำตกธารมะยม

หาดคลองพร้าว

วันที่ 2

อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง

ทรีท็อปแอดเวนเจอร์พาร์ค

บ้านน้ำเชี่ยว

วันที่ 3

ปราสาทสัจธรรม

ตลาดนํ้า 4 ภาคพัทยา

อันเดอร์ วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา

สิ้นสุด