3 วัน 2 คืนพิจิตร พิษณุโลก

วันที่ 1

วัดท่าช้าง

ศาลเจ้าแม่ทับทิม

ขจรฟาร์ม

บึงสีไฟ

พิษณุโลกไนท์บาซาร์

วันที่ 2

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า

วันที่ 3

น้ำตกแก่งโสภา

นํ้าตกชาติตระการ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดจุฬามณี

สิ้นสุด