ทริป 2 วัน 1 คืน ลำปาง – ลำพูน

วันที่ 1

วัดพระธาตุลำปางหลวง

สะพานรัษฎาภิเศกหรือสะพานขาว

กาดกองต้า

สถาบันคชบาลแห่งชาติ

วัดม่อนพญาแช่หรือพระยาแช่

อ่างเก็บนํ้าวังเฮือ

เขื่อนกิ่วลม

วันที่ 2

วัดพระธาตุหริภุญชัย

กู่ช้าง - กู่ม้า

วัดจามเทวี

บ้านดอนหลวง ฃุมชนชาวยองที่มีชื่อเสียงด้านผ้าฝ้ายทอมือ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวียงยอง และขัวมุงท่าสิงห์

สิ้นสุด