ทริป 4 วัน อุดรธานี 2 วัน–สกลนคร 1 วัน– นครพนม 1 วัน

วันที่ 1

วัดป่าภูก้อน

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

ทะเลบัวแดง

วนอุทยานนํ้าตกธารงาม

วันที่ 2

ภูฝอยลม

สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

วัดทิพยรัฐนิมิตร

วัดป่าบ้านค้อ

วันที่ 3

อุทยานแห่งชาติภูพาน

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต

วัดถํ้าอภัยดำรงธรรม

พระธาตุศรีมงคล

ตลาดนครพนม

วันที่ 4

พระธาตุพนม-วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

วัดภูถํ้าพระ

พระธาตุศรีคุณ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองญาติ

วัดมหาธาตุ

วัดนักบุญอันนาหนองแสง

สวนสาธารณะและหาดทรายทองศรีโคตรบูร

สิ้นสุด