การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ นับเป็น กิจกรรมหนึ่งที่คนทุกเพศ ทุกวัยปราถนา

"การท่องเที่ยว" อาจไม่สมบูรณ์ได้ หากทุกคนไม่สามารถ "ออกเดินทาง" ได้อย่างเท่าเทียมเสมอภาค อันเนื่องมาจากอุปสรรคที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมทางร่างกาย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเดินทางท่องเที่ยวโดยปราศจากอุปสรรคแก่คนทั้งมวล จึงได้จัดทำคู่มือเส้นทางการท่องเที่ยว "๙ เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Tourism For All" ขึ้น

การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ นับเป็น กิจกรรมหนึ่งที่คนทุกเพศ ทุกวัยปราถนา

"การท่องเที่ยว" อาจไม่สมบูรณ์ได้ หากทุกคนไม่สามารถ "ออกเดินทาง" ได้อย่างเท่าเทียมเสมอภาค อันเนื่องมาจากอุปสรรคที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมทางร่างกาย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเดินทางท่องเที่ยวโดยปราศจากอุปสรรคแก่คนทั้งมวล จึงได้จัดทำคู่มือเส้นทางการท่องเที่ยว "๙ เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Tourism For All" ขึ้น

คลิปวีดีโอแนะนำ ๙ เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล