เที่ยวสมุย 2 วัน 1 คืน

วันแรก
- ลูกค้าเดินทางเข้าที่พักเอง (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

วันสอง
- มื้อเช้าที่พัก (1) ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง โดยเรือใหญ่ Big boat พร้อมอาหารเที่ยง (2) + อิสระ ... เดินทางกลับเอง

อัตราค่าบริการ
- โรงแรม Punpreeda (หาดบางรัก) พักคู่ 1,700 บาท / พักเดี่ยว 2,500 บาท / พักต่อ 1,700 บาท
- โรงแรม Tango (หาดเฉวง) พักคู่ 1,700 บาท / พักเดี่ยว 2,500 บาท / พักต่อ 1,700 บาท

หมายเหตุ
- เดินทางตั้งแต่ ม.ค. 62– 31 ต.ค. 2562

เริ่มต้น 1,700 บาท/ท่าน

Contact

บริษัท ดิ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 086-784-6444

Addrsss : 51/23 หมู่บ้านนีโอคลาสคิสโฮม ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายา กทม. 10230

Web : www.deeintergroups.com

Email : deeintergroups@gmail.com