เที่ยวอีสานม่วนคัก...สบายดีเวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1

เช้า
- เดินทาง วัดศิริสุทโธ หรือ วัดป่าคำชะโนด จ.อุดรธานี

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เดินทางสู่ วัดไทย แวะถ่ายรูปองค์พญานาคที่ตั้งอยู่ริมโขง

เย็น
- เดินทางกลับโรงแรมที่พักใน จ.บึงกาฬ

วันที่ 2

เช้า
- เดินทางสู่ วัดอาฮงศิลาวาส หรือ สะดือแม่น้ำโขง
- ชม ศาลาแก้วกู่ (วัดแขก) สักการะหลวงพ่อพระใส ที่ วัดโพธิ์ชัย

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เดินทางสู่ พระธาตุหนองคาย หรือ พระธาตุกลางน้ำ

เย็น
- เดินเล่นที่ตลาดท่าเสด็จ + เดินทางไปที่พัก จ.หนองคาย

วันที่ 3

เช้า
- นมัสการศาลหลักเมือง ณ วัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทน์
- นมัสการ พระธาตุหลวง (พระเจดีย์โลกะจุฬามณี)

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เดินทางสู่ อนุสาวรีย์ประตูชัย, เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและเวลา
- เดินทาง จำนวน 4-6 ท่าน ราคา 6,799 บาท
- เดินทาง จำนวน 7-10 ท่าน ราคา 5,299 บาท

เริ่มต้น 5,299 บาท/ท่าน

Contact

บริษัท ดิ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 086-784-6444

Addrsss : 51/23 หมู่บ้านนีโอคลาสคิสโฮม ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายา กทม. 10230

Web : www.deeintergroups.com

Email : deeintergroups@gmail.com