เที่ยวเมืองอุดร 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1

เช้า
- เที่ยว กุดหมากไฟ นมัสการพระใหญ่ วัดเขาช่องชาด จ.อุดรธานี
- ชมทัศนียภาพซึ่งมีเขตแดนระหว่าง จ.อุดรธานี – จ.หนองบัวลำภู
- เดินทางสู่ ชุมชนกุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง
- นั่งรถท้องถิ่น ชมสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ และผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ
- ชมการทอผ้าไหมผ้าฝ้าย + เดินทางเข้าที่พักที่ตัวเมืองอุดร

เย็น
- รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2

เช้า
- เดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวงกต อ.นายูง จ.อุดรธานี
- นั่งรถอีแต๊ก เดินทางสู่ น้ำตกห้วยช้างพลาย

กลางวัน
- รับประทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติ ใช้ภาชนะที่ทำจากไม้ไผ่ เช่น ข้าวเหนียวในกระบอกไม้ไผ่
- เดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน นมัสการพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
- โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- เดินทาง จำนวน 5-6 ท่าน ราคา 5,299 บาท
- เดินทาง จำนวน 7-9 ท่าน ราคา 4,899 บาท

เริ่มต้น 4,899 บาท/ท่าน

Contact

บริษัท ดิ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 086-784-6444

Addrsss : 51/23 หมู่บ้านนีโอคลาสคิสโฮม ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายา กทม. 10230

Web : www.deeintergroups.com

Email : deeintergroups@gmail.com