เที่ยวหนองคาย เวียงจันทน์ เลย 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1

เช้า
- เดินทางสู่ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ไปเวียงจันทน์
- ชม วัดศรีเมือง ศาลหลักเมืองที่ชาวเวียงจันทน์นับถือ
- ชม ประตูชัย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน
- นมัสการ พระธาตุหลวง ถ้ำพญานาค + ชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว
- เดินทางสู่ด่านลาว เดินช็อปตามอัธยาศัย + เข้าสู่ที่พัก โรงแรมคริสตัล จ.หนองคาย

เย็น
- รับประทานอาหารเย็น ร้านเสบียง และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

เช้า
- นมัสการหลวงพ่อพระใส ที่ วัดโพธิ์ชัย
- เดินทางสู่ผาตากเสื้อ SKY WALK ชมทัศนียภาพสองฝั่งโขง

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านไม้ริมโขง
- เดินทางสู่ อ.เชียงคาน + แวะ ภูลำดวน สกายวอล์คคน ชมยอดเขาสูง วิวแบบพาโนรามา

เย็น
- รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านเฮือนหลวงพระบาง + พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

เช้า
- ตักบาตรข้าวเหนียว ชมวิถีชุมชนชาวเชียงคาน
- ชมความงามของ สวนหินผางาม อ.หนองหิน หินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

กลางวัน
- ทานอาหารกลางวัน + ขึ้นรถอีแต๊กชมภูป่าเปาะ (ฟูจิเมืองไทย)
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
- โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะยึดจากนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

7,299 บาท/ท่าน

Contact

บริษัท ดิ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 086-784-6444

Addrsss : 51/23 หมู่บ้านนีโอคลาสคิสโฮม ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายา กทม. 10230

Web : www.deeintergroups.com

Email : deeintergroups@gmail.com