กอล์ฟหนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1

เช้า
- เดินทางสู่สนามกอล์ฟ วิคตอรี่พาร์ค จ.หนองคาย

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน ร้านวันทูคลับเฮาท์
- เข้าที่พัก โรงแรมอมันตรา หรือเทียบเท่า + นมัสการหลวงพ่อพระใส ณ พระอารามหลวงวัดโพธิ์ชัย
- นมัสการพระธาตุหล้าหนอง (พระธาตุกลางน้ำ)
- ชมบรรยากาศริมน้ำโขงเมืองหนองคาย เช็คอินที่แลนด์มาร์คพญานาค

เย็น
- รับประทานอาหารเย็น ร้านเสบียง และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

เช้า
- เดินทางสู่ สนามกอล์ฟลองเวียด นครหลวงเวียงจันทน์
- ตีกอล์ฟตามอัธยาศัย

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน
- ชม พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ + ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่อนุสาวรีย์ประตูไชย

เย็น
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
- ราคาท่านละ 13,300 บาท วันอังคาร – วันศุกร์ (พักห้องละ2 ท่าน / พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 700 บาท)
- ราคาท่านละ 14,800 บาท วันเสาร์ – วันจันทร์ (เริ่มต้นที่ 2 ท่านขึ้นไป)
- ราคาท่านละ 1,4500 บาท วันอังคาร – วันศุกร์ (กรณี 4 ท่าน) (พักห้องละ 2 ท่าน / พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 700 บาท)
- ราคาท่านละ 13,300 บาท วันเสาร์ – วันจันทร์ (ราคานี้รวม ค่าสนามกอล์ฟ 2 สนาม + แค๊ดดี้ + รถกอล์ฟ + รถตู้ + ที่พัก + อาหารตาม)

เริ่มต้น 13,300 บาท/ท่าน

Contact

บริษัท ดิ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 086-784-6444

Addrsss : 51/23 หมู่บ้านนีโอคลาสคิสโฮม ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายา กทม. 10230

Web : www.deeintergroups.com

Email : deeintergroups@gmail.com