มนต์เสน่ห์ วัฒนธรรมอีสานใต้ชายฝั่งลำโขง อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ (3 วัน 2 คืน)

วันที่ 1

เช้า
- เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี
- เยี่ยมชม การทำฆ้องทองเหลืองที่บ้านทรามูล อ.พิบูลมังสาหาร

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน
- จิบกาแฟ ชมผ้าพื้นเมือง ทำผ้าย้อมคราม ที่ ร้านกาลครั้งหนึ่ง
- ชมวิวจุดบรรจบของแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขง ที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์
- เดินทางไป อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
- แวะ วัดสิริรธรวรารามภูพร้าว ชมอุโบสถเรืองแสง

เย็น
- รับประทานอาหารเย็น และพักค้างคืนที่ อ.โขงเจียม

วันที่ 2

เช้า
- เดินทางไป สามพันโบก ล่องเรือชมความงามของทิวทัศน์แม่น้ำโขง

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นบ้าน
- เดินทางไป อ.เขมราฐ ชมและเลือกซื้อผ้าย้อมครามอันขึ้นชื่อ
- เข้าพักที่ ภูนาคำโฮมสเตย์บ้านนาหมอม้า

เย็น
- รับประทานอาหารถิ่นหากินยาก

เช้า
- นมัสการพระมงคลมิ่งเมือง พระคู่เมืองอำนาจเจริญ ที่ พุทธอุทยาน
- เดินทางสู่ บ้านชีทวน, ชมธรรมมาสน์สิงห์เทินบุษบก ที่ วัดสีนวลแสงสว่างอารมญ์ และ ขัวน้อย (สะพาน) ข้ามทุ่งระหว่างวัดกับหมู่บ้าน

กลางวัน
- รับประทานอาหารเวียดนาม + ซื้อของฝาก
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
- เดินทาง 8 ท่านขึ้นไป
- ผู้ใหญ่ท่านละ 6,200 บาท / พักเดี่ยว เพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท

เริ่มต้น 6,200 บาท/ท่าน

Contact

บริษัท ดิ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 086-784-6444

Addrsss : 51/23 หมู่บ้านนีโอคลาสคิสโฮม ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายา กทม. 10230

Web : www.deeintergroups.com

Email : deeintergroups@gmail.com