เที่ยวลำปาง เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา แหล่งอารยธรรมล้านนาไทย 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1

เช้า
- เดินทางสู่จังหวัดลำปาง นมัสการวัดพระธาตุลำปางหลวง
- เที่ยวชมศิลปะพม่าดั้งเดิม ณ วัดไชยมงคล (วัดจองคา) และ วัดป่าฝาง

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวซอย อาหารขึ้นชื่อของลำปาง)
- เที่ยวชม วัดศรีรองเมือง + สักการะ หลวงพ่อเกษมเขมโก ณ สุสานไตรลักษณ์
- เที่ยวชมวัดเจดีย์ซาวหลัง, วัดพระแก่วดอนเต้า, วัดปงสนุกเหนือ, วัดศรีชุม

เย็น
- นั่งรถม้าชมเมืองลำปาง, เที่ยวชมกาดกองต้า ถนนคนเดินลำปาง + พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

เช้า
- รับประทานอาหารเช้า + เดินทางสู่ อำเภอแจ้ห่ม เยี่ยมชม วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส (วัดเฉลิมพระเกียรติฯ)

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน, ร่วมกิจกรรมลวกไข่ออนเซ็น, แช่นํ้าแร่ธรรมชาติ

เย็น
- รับประทานอาหารเย็น เข้าพักที่ ไร่หญ้าแจ้ซ้อนรีสอร์ท

วันที่ 3

เช้า
- เดินทางเข้าอุทยานฯ เพื่อแช่น้ำร้อน
- แวะซื้อสินค้าเซรามิค ร่วมกิจกรรมเพ้นท์แก้วเซรามิค

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเรือนแพ
- ชมบ้านป่องนัก (พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32) และ บ้านเสานัก
- แวะซื้อของฝาก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*หมายเหตุ
- กรณี 2 ท่าน คิดค่าบริการเพิ่มท่านละ 500 บาท และใช้รถเก๋งในการบริการ

5,900 บาท/ท่าน

Contact

บริษัท ดิ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 086-784-6444

Addrsss : 51/23 หมู่บ้านนีโอคลาสคิสโฮม ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายา กทม. 10230

Web : www.deeintergroups.com

Email : deeintergroups@gmail.com