เที่ยวเชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1

เช้า
- ชม วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์
- สักการะขอพรหลวงพ่อทันใจ ณ วัดพระธาตุดอยคำ
- เที่ยวชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ + เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น
- รับประทานอาหารเย็น ที่ คุ้มขันโตก ชมศิลปะล้านนาอันงดงาม

วันที่ 2

เช้า
- รับประทานอาหารเช้า + เดินทางสู่ ปางช้างแม่ตะมาน ชมการแสดงและนั่งช้างเที่ยวชมธรรมชาติ

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน ที่ เรือนไม้ไผ่ริมนํ้า (แบบบุฟเฟ่ต์)
- ล่องแพไม้ไผ่ ตามลำนํ้าแม่ตะมาน, แวะชมไร่องุ่นเอเดน, เยี่ยมชมดอยม่อนแจ่ม

เย็น
- รับประทานอาหารเย็น ที่ ร้านเพชรดอยงาม

วันที่ 3

เช้า
- ชมเมืองเก่า เวียงกุมกาม เมืองโบราณอายุกว่า 727 ปี

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านข้าวซอยลำดวน
- แวะซื้อของฝากจากร้านวนัสนันท์ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*หมายเหตุ
- เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป
- เดินทางจำนวน 2-3 ท่าน ราคา 8,790 บาท
- เดินทางจำนวน 4-5 ท่าน ราคา 7,990 บาท
- เดินทางจำนวน 6-7 ท่าน ราคา 6,790 บาท
- เดินทางจำนวน 8-9 ท่าน ราคา 5,790 บาท

เริ่มต้น 8,790 บาท/ท่าน

Contact

บริษัท ดิ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 086-784-6444

Addrsss : 51/23 หมู่บ้านนีโอคลาสคิสโฮม ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายา กทม. 10230

Web : www.deeintergroups.com

Email : deeintergroups@gmail.com