เที่ยวแม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอก ปาย 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1

เช้า
- เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง จ.เชียงใหม่
- ชม สวนสนบ่อแก้ว แปลงปลูกสนภูเขา

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน
- เยี่ยมชม วัดพระธาตุดอยกองมูล, วัดจองคำ และวัดจองกลาง
- เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น
- รับประทานอาหารเย็น ที่ ร้านอาหารใบเฟิร์น + เดินถนนคนเดิน

วันที่ 2

เช้า
- เยี่ยมชม กะเหรี่ยงคอยาว + เดินทางสู่ ภูโคลน

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางไปยัง อ.ปาย
- ชม สะพานประวัติศาสตร์ + แวะถ่ายภาพที่ Coffee in Love

เย็น
- รับประทานอาหารเย็น ที่ ร้านอาหารจีนยูนนาน

วันที่ 3

เช้า
- นมัสการเจ้าพ่ออุ่นเมือง ณ วัดนํ้าฮู พร้อมเยี่ยมชมบ้านสันติชล (หมู่บ้านของชาวจีนฮ่อหรือจีนยูนาน)

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหารสวัสดิการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
- ถ่ายรูปที่ระลึก เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล + เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*หมายเหตุ
- เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป
- เดินทางจำนวน 2-3 ท่าน ราคา 9,290 บาท
- เดินทางจำนวน 4-5 ท่าน ราคา 8,290 บาท
- เดินทางจำนวน 6-7 ท่าน ราคา 7,290 บาท
- เดินทางจำนวน 8-9 ท่าน ราคา 6,299 บาท

เริ่มต้น 9,290 บาท/ท่าน

Contact

บริษัท ดิ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 086-784-6444

Addrsss : 51/23 หมู่บ้านนีโอคลาสคิสโฮม ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายา กทม. 10230

Web : www.deeintergroups.com

Email : deeintergroups@gmail.com