เที่ยวเกาะกูด 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1

เช้า
- เดินทางสู่ ท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เดินทางไปยัง เกาะกูด (วิวท้องทะเลตราด เกาะช้าง เกาะกระดาด เกาะหมาก)
- เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น
- รับประทานอาหารเย็น ที่ อ่าวใหญ่ (ชลธิชาซีฟู้ด)

วันที่ 2

เช้า
- รับประทานอาหารเช้า + เดินทางสู่หมู่ เกาะรัง ดำนํ้าดูปะการัง

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน (Box set)
- เข้าจุดดำนํ้าอีก 1 จุด กลับที่พัก + พักผ่อนตามอัธยาศัย (สามารถพายเรือคายัคได้)

เย็น
- รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3

เช้า
- รับประทานอาหารเช้า
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*หมายเหตุ

โรงแรมเกาะกูดอ่าวพร้าวบีช
- เดินทาง 2-7 ท่าน ราคา 8,500 บาท (รถบุญสิริ)
- เดินทาง 8-10 ท่าน ราคา 8,500 บาท (รถตู้)
- เดินทาง 35 ท่านขึ้นไป ราคา 8,500 บาท (รถบัส)
- เดินทางเองด้วยรถส่วนตัว ราคา 7,200 บาท
เกาะกูดพาราไดซ์
- เดินทาง 2-7 ท่าน ราคา 9,200 บาท (รถบุญสิริ)
- เดินทาง 8-10 ท่าน ราคา 9,200 บาท (รถตู้)
- เดินทาง 35 ท่านขึ้นไป ราคา 9,200 บาท (รถบัส)
- เดินทางเองด้วยรถส่วนตัว ราคา 8,500 บาท
เกาะกูดจามเฮาส์
- เดินทาง 2-7 ท่าน ราคา 10,200 บาท (รถบุญสิริ)
- เดินทาง 8-10 ท่าน ราคา 10,200 บาท (รถตู้)
- เดินทาง 35 ท่านขึ้นไป ราคา 10,200 บาท (รถบัส)
- เดินทางเองด้วยรถส่วนตัว ราคา 9,200 บาท

เริ่มต้น 7,200 บาท/ท่าน

Contact

บริษัท ดิ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 086-784-6444

Addrsss : 51/23 หมู่บ้านนีโอคลาสคิสโฮม ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายา กทม. 10230

Web : www.deeintergroups.com

Email : deeintergroups@gmail.com