เที่ยวเฮ ฮา ปาร์ตี้ สุข ขี ที่เกาะหมาก 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1

เช้า
- เดินทางสู่ เกาะหมาก จ.ตราด + เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น
- รับประทานอาหารเย็น ที่ ร้านอาหารคนเกาะ เกาะหมากซีฟูดส์
- ทำกิจกรรม ตกหมึกปลายสะพาน นั่งดื่ม นั่งชิว

วันที่ 2

เช้า
- รับประทานอาหารเช้า + นั่งรถชมกวางที่เกาะกระดาด หรือ เลือกไปดำนํ้าดูปะการังที่หมู่เกาะรัง

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน (Box set)
- พักผ่อนตามอัธยาศัยที่รีสอร์ท

เย็น
- รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3

เช้า
- รับประทานอาหารเช้า + Check-out ออกจากที่พัก

กลางวัน - รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ฟาร์มปูนิ่ม
- แวะซื้อของฝาก + เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

6,200 บาท/ท่าน

Contact

บริษัท ดิ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 086-784-6444

Addrsss : 51/23 หมู่บ้านนีโอคลาสคิสโฮม ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายา กทม. 10230

Web : www.deeintergroups.com

Email : deeintergroups@gmail.com