เที่ยวภูเก็ต เกาะสวรรค์ เสน่ห์เมืองคลาสสิก 2 วัน 1 คืน

วันแรก
- ลูกค้าเดินทางเข้าที่พักเอง (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

วันสอง
- มื้อเช้าที่พัก (1) ทัวร์เกาะไข่ โดยเรือ Speed boat พร้อมอาหารว่าง (2) + อิสระ ... เดินทางกลับเอง

อัตราค่าบริการ
- โรงแรม The Tint (ในเมือง) พักคู่ 1,500 บาท / พักเดี่ยว 2,100 บาท / พักต่อ 1,400 บาท
- โรงแรม October (ในเมือง) พักคู่ 1,500 บาท / พักเดี่ยว 2,100 บาท / พักต่อ 1,400 บาท
- โรงแรม Marina Resort ART (หาดกะรน) พักคู่ 2,500 บาท / พักเดี่ยว 4,000 บาท / พักต่อ 2,800 บาท
- โรงแรม Phuket Orchid (หาดกะรน) พักคู่ 2,500 บาท / พักเดี่ยว 4,000 บาท / พักต่อ 3,300 บาท

หมายเหตุ
- เดินทาง 1 ท่านขึ้นไป
- เดินทางตั้งแต่ ม.ค. 62– 31 ต.ค. 2562

เริ่มต้น 1,500 บาท/ท่าน

Contact

บริษัท ดิ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 086-784-6444

Addrsss : 51/23 หมู่บ้านนีโอคลาสคิสโฮม ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายา กทม. 10230

Web : www.deeintergroups.com

Email : deeintergroups@gmail.com