เที่ยวเชียงราย เหนือสุดแดนสยาม ความงามแห่งขุนเขา 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์

"วันที่ 1

เช้า
- เดินทางสู่จังหวัดเชียงราย ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
- เดินทางสู่วัดพระธาตุผาเงา และชุมชนบ้านท่าขันทอง

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน แบบขันโตก
- นั่งรถอีต๊อกชมการทอผ้าพื้นบ้าน, สวนเกษตรถั่วดาวอินคา
- ลงเรือชมวิวแม่น้ำโขง พร้อมบริการอาหารว่าง

เย็น
- รับประทานอาหารเย็นแบบพื้นบ้าน - เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ

วันที่ 2

เช้า
- เดินทางสู่ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เยี่ยมชม สระมรกตถ้ำหลวงบ่อน้ำสีฟ้า, รูปปั้นจ่าแซม
- สักการะเจ้าแม่นางนอน และพระบรมธาตุดอยตุง

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ครัวตำหนัก ดอยตุง
- ชมสวนแม่ฟ้าหลวง, ไร่ชาฉุยฟง

เย็น
- เข้าพักที่โรงแรมเวียงอินน์ เชียงราย หรือเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

เช้า
- สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย เยี่ยมชมวัดร่องเสือเต้น วัดห้วยปลากั้ง และวัดร่องขุ่น

กลางวัน - รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหารอิ่มปลาเผาหรือเทียบเท่า
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*หมายเหตุ
- เดินทางขั้นต่ำ จำนวน 2 ท่าน
- ราคาขั้นต่ำ/ท่าน:
2-3 ท่าน = 10,900 บาท
4-5 ท่าน = 8,500 บาท
6-8 ท่าน = 7,900 บาท
- ราคานี้รวมตัวเครื่องบินแล้ว หากไม่เอาตั๋วหักออก 3,000 บาท"

เริ่มต้น 7,900 บาท

Contact

บริษัท ดิ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 086-784-6444

Addrsss : 51/23 หมู่บ้านนีโอคลาสคิสโฮม ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายา กทม. 10230

Web : www.deeintergroups.com

Email : deeintergroups@gmail.com