เที่ยวสุโขทัย ยลมรดกพระร่วง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์

"วันที่ 1

เช้า
- เดินทางสู่จังหวัดสุโขทัย ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
- เดินทางไปยัง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สักการะพระอจนะ วัดศรีชุม และร่วมกิจกรรมสานปลาตะเพียน

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน
- แวะชมโบราณสถานใน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
- เยี่ยมชม ชุมชนเมืองเก่า ร่วมทำกิจกรรมพระพิมพ์เมืองสุโขทัย, แวะบ้านมะขวิด แหล่งรวมผ้าซิ่นตีนจกและย่าม

เย็น
- เดินทางเข้าสู่ที่พัก Old city Boutique House - รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

เช้า
- ตักบาตรสะพานบุญ ณ วัดตระพังทอง
- สักการะขอพรพระแม่ย่า ณ อุทยานเก้าพระพุทธสุดแผ่นดิน พร้อมทั้งเดินทางไปยัง ชุมชนบ้านนาต้นจั่น

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน ชิมข้าวเปิ๊บ อาหารถิ่นที่ขึ้นชื่อ
- เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณบ้านหาดเสี้ยว และหมู่บ้านท่าชัย

เย็น
- เข้าที่พัก โรงแรม สบาย สบาย สุโขทัย พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

เช้า
- สักการะสิ่งศักสิทธิ์ในสนามบิน พระพุทธเสฎสุวรรณวิหาร, พุทธสถานจีน เปิ้นห้วน, สุโขทัยธรรมาราม, ศาลพระพรม พระเจ้าทันใจ, หลวงพ่อศิลาจาลอง

กลางวัน - ชม โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*หมายเหตุ
- เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
- ราคาขั้นต่ำ/ท่าน:
4 ท่าน = 11,450 บาท
8 ท่าน = 8,750 บาท
- ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว หากไม่เอาตั๋วหักออก 3,000 บาท"

เริ่มต้น 8,750 บาท

Contact

บริษัท ดิ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 086-784-6444

Addrsss : 51/23 หมู่บ้านนีโอคลาสคิสโฮม ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายา กทม. 10230

Web : www.deeintergroups.com

Email : deeintergroups@gmail.com