เที่ยวตราด ชุมชนบ้านท่าระแนะ+เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์

"วันที่ 1

เช้า
- เดินทางสู่จังหวัดตราด ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์

กลางวัน
- เดินทางสู่ เกาะช้าง + เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น
- อิสระอาหารเย็น เที่ยวชม ตลาดถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย

วันที่ 2

เช้า
- อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกซื้อ Optional Tour ดำน้ำตามเกาะต่างๆ

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน

เย็น
- รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

เช้า
- เดินทางสู่ ชุมชนบ้านท่าระแนะ จ.ตราด

กลางวัน - รับประทานอาหารที่ชุมชน + ทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*หมายเหตุ
- เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
- ราคาขั้นต่ำ/ท่าน:
4 ท่าน = 8,500 บาท
6 ท่าน = 7,990 บาท
- ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว หากไม่เอาตั๋วหักออก 3,000 บาท"

เริ่มต้น 7,990 บาท

Contact

บริษัท ดิ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 086-784-6444

Addrsss : 51/23 หมู่บ้านนีโอคลาสคิสโฮม ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายา กทม. 10230

Web : www.deeintergroups.com

Email : deeintergroups@gmail.com