เที่ยวกระบี่ เที่ยวได้ครบ ภูผา น้ำตก ทะเล 2 วัน 1 คืน

วันแรก
เจ้าหน้าที่รับสนามบิน + แวะถ่ายรูปลานปูดำ เขาขนาบน้ำ กม.ศูนย์, เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน + ส่งโรงแรมที่พัก

วันสอง
อาหารเช้าโรงแรม(1) + ทัวร์เลือก 1 รายการ: ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก หรือ ทัวร์หมู่เกาะห้อง หรือ ทัวร์สระมรกตฯ + อาหารเที่ยง(2)
(กรณีโปรแกรมทัวร์ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เป็นนวดไทย 1 ชม.)

วันสอง
อาหารเช้าโรงแรม(3) , อิสระ + เช็คเอาท์ เลือกซื้อของฝาก + ส่งสนามบินกระบี่

อัตราค่าบริการ
- โรงแรม Srisawara casa พักคู่ 2,900 บาท / พักเดี่ยว 3,900 บาท / CWB 2,500 บาท / พักต่อ 1,200 บาท
- โรงแรม Holiday In Express พักคู่ 3,500 บาท / พักเดี่ยว 5,200 บาท / CWB 3,000 บาท / พักต่อ 1,900 บาท
- โรงแรม Deevana Plaza Krabi พักคู่ 3,500 บาท / พักเดี่ยว 5,200 บาท / CWB 3,000 บาท / พักต่อ 1,900 บาท
- โรงแรม Ava Sea Resort พักคู่ 3,500 บาท / พักเดี่ยว 5,200 บาท / CWB 3,000 บาท / พักต่อ 1,900 บาท
- โรงแรม Red Ginger Chic Resort พักคู่ 3,900 บาท / พักเดี่ยว 5,900 บาท / CWB 3,500 บาท / พักต่อ 2,200 บาท
- โรงแรม Railay Village พักคู่ 5,200 บาท / พักเดี่ยว 7,900 บาท / CWB 4,500 บาท / พักต่อ 2,900 บาท
- โรงแรม Sunrise Tropical พักคู่ 5,200 บาท / พักเดี่ยว 7,900 บาท / CWB 4,500 บาท / พักต่อ 2,900 บาท
- โรงแรม Beyond Krabi resort พักคู่ 5,900 บาท / พักเดี่ยว 9,200 บาท / CWB 5,300 บาท / พักต่อ 3,700 บาท

หมายเหตุ
- เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
- เดินทางตั้งแต่ 1 มิ.ย. – 31 ต.ค. 2562

เริ่มต้น 2,900 บาท/ท่าน

Contact

บริษัท ดิ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 086-784-6444

Addrsss : 51/23 หมู่บ้านนีโอคลาสคิสโฮม ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายา กทม. 10230

Web : www.deeintergroups.com

Email : deeintergroups@gmail.com