เที่ยวภูเก็ต เกาะสวรรค์ เสน่ห์เมืองคลาสสิก 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์

"วันที่ 1

เช้า
- เดินทางสู่เมืองภูเก็ต ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
- แวะชมเมืองภูเก็ต

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพื้นเมือง
- ชม ชุมชนเมืองเก่าย่านเมืองภูเก็ต, แหลมพรหมเทพ, วัดฉลอง, ชมสินค้าโอทอป + เข้าที่พัก

เย็น
- อิสระอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

เช้า
- เลือกทัวร์ทะเล 1 โปรแกรม (ทัวร์หมู่เกาะพีพี / เกาะเฮ เกาะไข่ครึ่งวัน และพังงาเรือหางยาว)

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน (กล่อง)

เย็น
- อิสระอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

เช้า
- รับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย

กลางวัน - อิสระอาหารกลางวัน
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*หมายเหตุ
- เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- ราคา/ท่าน
โรงแรม เพิร์ล ในเมือง ราคา 7,590 บาท
โรงแรม SIEEP WITH ME , THE ROYAL PARADISE , THE LUNAR RESORT หาดป่าตอง ราคา 8,290 บาท
- ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว หากไม่เอาตั๋วหักออก 3,000 บาท"

เริ่มต้น 7,590 บาท

Contact

บริษัท ดิ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 086-784-6444

Addrsss : 51/23 หมู่บ้านนีโอคลาสคิสโฮม ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายา กทม. 10230

Web : www.deeintergroups.com

Email : deeintergroups@gmail.com