เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ One Day Trip

เช้า
- เดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ
- ระหว่างทางแวะเกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน
- ดำน้ำดูปะการัง ณ หาดทรายขาว เกาะราวี
- ดำน้ำดูปะการัง เกาะจาบัง
- เดินทางสู่ เกาะหินงาม พาท่านชมหาดหินงามอันเกิดจากธรรมชาติสร้าง

เย็น
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

1,990 บาท/ท่าน

Contact

บริษัท ดิ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 086-784-6444

Addrsss : 51/23 หมู่บ้านนีโอคลาสคิสโฮม ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายา กทม. 10230

Web : www.deeintergroups.com

Email : deeintergroups@gmail.com