เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เดินทางสู่ เกาะตะรุเตา แวะนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา
- แวะถ่ายรูปซุ้มประตูรักนิรันดร์ ณ เกาะไข่
- เดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ + เข้าที่พัก

เย็น
- อิสระอาหารเย็น

วันที่ 2

เช้า
- ดำนํ้าโซนใน ณ ร่องนํ้าจาบัง ชมปะการังเจ็ดสี, ชมเกาะหินงาม

กลางวัน
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ หาดทรายขาว เกาะราวี
- ดำนํ้าตื้น ที่ เกาะยาง ชมปะการังแข็ง (ปะการังผักกาด, ปะการังสมอง)
- ดำน้ำตื้น ที่ อ่าวสอง ชมหอยมือเสือ, ปะการังดอกไม้ทะเล, ฝูงปลานานาชนิด

เย็น
- อิสระอาหารเย็น

วันที่ 3

เช้า
- รับประทานอาหารเช้า + เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

3,990 บาท/ท่าน

Contact

บริษัท ดิ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 086-784-6444

Addrsss : 51/23 หมู่บ้านนีโอคลาสคิสโฮม ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายา กทม. 10230

Web : www.deeintergroups.com

Email : deeintergroups@gmail.com