กินปู ดูทะเล เที่ยวป่าชายเลน ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน

ดำน้ำ หาหอย ปลูกป่าชายเลน พักผ่อนนอนโฮมสเตย์กลางน้ำ ณ ชุมชนหมู่บ้านขุนสมุทรจีน

บ้านขุนสมุทรจีน เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ บนแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล ในอดีตเป็นชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่และเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าจากเรือสำเภาจีนและเรือพาณิชย์ต่างชาติ เพื่อส่งต่อไปยังเมืองหลวง จนกระทั่งเกิดวิกฤติน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง เกิดการพังทลายของหน้าดินและปัญหาน้ำท่วม ทำให้พื้นแผ่นดินบางส่วนหายไป ชาวบ้านในชุมชนจึงรวมตัวกันตั้งกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่ง เพื่อผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและชุมชน

.

พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในชุมชน เป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ได้แก่ นกกระเต็น นกกระยาง นกนางนวล กาน้ำ รวมถึงมีบ่อเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงหอยของชาวบ้านด้วย นอกจากนี้จัดทำเป็นโฮมสเตย์พักผ่อนริมทะเล ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจ ในราคาย่อมเยาว์

.

มาทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสักการะศาลเจ้าหนุ่มน้อยลอยชาย ไหว้พระขอพรที่วัดขุนสมุทรทราวาส เดินชมพิพิธภัณฑ์ เที่ยวชมป่าชายเลน เล่นน้ำ ดำน้ำหาหอย และสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชน เรียกได้ว่า หากมาเยือนบ้านขุนสมุทรจีน จะได้ทั้งการพักผ่อน เรียนรู้วิถีชีวิต และความประทับใจจากมิตรภาพดี ๆ จากคนในชุมชนกลับไปอีกด้วย

.

สำหรับการเดินทาง ให้มุ่งหน้าไปยังอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อถึงสามแยกพระสมุทรเจดีย์ ให้เลี้ยวขวาเพื่อไปทางป้อมพระจุลฯ จะพบป้ายเพื่อเลี้ยวเข้าสู่วัดขุนสมุทรจีน จากนั้นจะผ่านแหล่งชุมชนเพื่อไปยังบ้านสาขลา ขึ้นเรือที่ท่าเรือบ้านป้ารี่ และนั่งเรือของชาวบ้านต่อไปยังท่าเรือบ้านขุนสมุทรจีน

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง

WAT SEASON 1 : ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ดำเนินโครงการ
“WAT” Worship Activities Tradition “ศรัทธานำทาง เส้นทาง นำเที่ยว” เป็นการสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยว ที่ใช้ความศรัทธา และความเชี่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว โดยเชี่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวชุมชน วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น เพิ่อเป็น การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว” ได้สร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวนำร่องจำนวน 15 เส้นทาง ใน 15 จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

The Journey

The Tourism Authority of Thailand (TAT) developed the BCG & Happy Model community tourism route project based on the objective of adding value to community tourism. By selecting communities, OTOP products, and GI products under the concept of the BCG & Happy Model, the project supports the government’s initiative to disseminate specific information about community tourism, OTOP, and GI products to create a valuable experience for tourists. At the same time, the project offers economic, social, and environmental balance for each community. Moreover, the information can lead to further marketing and sales opportunities with partners.

E-Brochure-อุบลราชธานี

โปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทางอุบลราชธานี – เช็กอินจุดชมวิวหลักล้าน สกายวอร์ก เขื่อสิรินธร ท่องเที่ยวอุทยานผาแต้ม ชมภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ เรียนรู้ศึกษาดูงาน วิสาหกิจกัญชา เยี่ยมชมฟาร์มเพาะเบี้ยกัญชาทางการแพทย์

E-Brochure-ภูเก็ต

โปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทางภูเก็ต – เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ กับ Cannabis Phuket By HHT เรียนรู้เข้าถึงศาสตร์ของกัญชาที่กำลังเป็นกระแส พร้อมเวิร์กชอป ตื่นตาจื่นใจไปกับ ดินแดนไข่มุกแห่งอันดามัน

This site is registered on wpml.org as a development site.