10 อันดับการท่องเที่ยวยอดนิยม

จัด 10 อันดับการท่องเที่ยวยอดนิยม ของเหล่านักท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์

ในปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวมีการจำแนกลักษณะตามแต่ละประเภทและตามกลุ่มเป้าหมายของนักท่องเที่ยว ซึ่งวันนี้จะมาจัดอันดับรูปแบบการท่องเที่ยวทั้งหมด 10 อันดับให้ทุกคนได้รู้กัน และจะได้รู้ว่าแต่ละคนชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบไหนเป็นพิเศษกันบ้าง

.

อันดับที่ 1 : การท่องเที่ยวเชิงฟาร์มสเตย์และโฮมสเตย์ (Home Stay & Farm Stay) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องการใช้ชีวิตและใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับครอบครัว ด้วยการออกไปพักผ่อนนอนโฮมสเตย์ใช้ชีวิตช้า ๆ อยู่ท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติอันแสนเงียบสงบ พร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาจากคนในท้องถิ่น

.

อันดับที่ 2 : การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน รักษาสุขภาพกายและเยียวยาหัวใจ เช่น การเที่ยวชมป่าเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ การทำสปา นวดตัวเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้า หรือการไปแช่น้ำคลายร้อน เพื่อบำบัดร่างกายให้สดชื่นอีกครั้ง

.

อันดับที่ 3 : การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Travel) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องการออกเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ โดดเด่นไม่เหมือนใคร เพือรับประการณ์ใหม่ ๆ ที่ตื่นเต้น ท้าทาย สนุกสนานและได้รับความทรงจำดี ๆ กลับไป ที่สำคัญต้องมีความปลอดภัยในการท่องเที่ยวด้วย

.

อันดับที่ 4 : การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อเล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจ เช่น การวิ่งบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การปั่นจักรยานบนเส้นทางวิบาก หรือการดำน้ำดูปะการัง ชมความงามของโลกใต้ท้องทะเล ซึ่งนอกจากการไปท่องเที่ยวแล้ว ยังได้การออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วย

.

อันดับที่ 5 : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ เพื่อศึกษา ชมความงามของธรรมชาติ รวมถึงปลูกจิตสำนักต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การไปเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาหลวงในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ หรือการไปเดินเส้นทางธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

.

อันดับที่ 6 : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Eco Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติของระบบนิเวศทางทะเล เพื่อศึกษา เรียนรู้ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เช่น เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติของป่าชายเลนวนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

.

อันดับที่ 7 : การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวตามแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพื่อศึกษาและเรียนรู้ความเป็นมาเป็นไปของสถานที่นั้น ๆ เช่น การเที่ยวชมอุทยานปราสาทเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ การเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นต้น

.

อันดับที่ 8 : การท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural And Traditional Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อชมความงดงามและเรียนรู้คุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีตามพื้นที่ท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น การเที่ยวชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประเพณีวันสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น

.

 อันดับที่ 9 : การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตในชนบท (Village Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยว เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและซึมซับบรรยากาศความเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะในแต่ละชุมชน

.

อันดับที่ 10 : การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวยังพื้นที่เกษตรกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการสาธิตการเกษตรแบบพอเพียง ที่มีการจัดทำทางเดินบนไร่นา มีจุดถ่ายรูปสวย ๆ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างสนใจและต้องการเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชม

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง